Psykt deg med Maria:

Tror du på tankene dine? 🤯

Hvordan vi reagerer på ting bestemmes ofte av våre tidligere erfaringer. Har du hatt mange vonde erfaringer? Da kan dine tanker lure deg til å tro at det vil bli vondt igjen. 😓

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme
Redd, liten gutt

Lært hjelpeløs 🤷

Hvordan vi reagerer på ting bestemmes ofte av noe vi har opplevd før. Du har kanskje hatt mange vonde erfaringer. Da er det ikke så lett å tro at ting neste gang kan ende bedre. Hvis du tenker slik, blir du lett «lært hjelpeløs». Og det er det ikke godt å være.
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Ingenting nytter 😴

«Lært hjelpeløshet» brukes til å forklare hvordan mennesker med for eksempel depresjon fungerer. En person med depresjon gir fort opp uten å prøve. Den «lærte hjelpeløsheten» gjør at personen ikke orker prøve å endre situasjonen. Det kan føles som det ikke er vits i å ha et åpent sinn. Man tror uansett at det ikke finnes noen utvei.
Jente som gråter
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Optimister justerer

Personer med optimistiske tanker tenker annerledes. De kan også ha vonde eller negative tanker, men velger å se muligheter for endring. «Lært hjelpeløse» er gjerne pessimister. De ser ingen muligheter og stoler blindt på sine vonde erfaringer. Derfor er det vanskeligere for dem å lykkes.
Positiv jente
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Tipsene som kan hjelpe:

1.

Lytt til tankene dine. Er de optimistiske (ser du muligheter for endring)? Eller er de pessimistiske (tror du ikke det er mulig)?

2.


Har du negative tanker? Husk at disse tankene kan gjøre ditt liv vanskeligere.

3.


Forsøk å bytte ut den vonde tanken med en optimistisk tanke. Snu situasjonen om til en mulighet.

4.


Tror du ikke på den nye tanken? Det tar tid! Fortsett å si det til deg selv hver gang den vonde tanken kommer. Gjør det i to uker.

Hjernen er adaptiv. Det betyr at den tilpasser seg lett. Derfor bør du trene opp hjernen. Lære hjernen å tenke på en ny måte. Da kan du lettere få til det du vil.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Jente med idé på papirbakgrunn
Jente med idé på papirbakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock