Hva er rasisme?

Rasisme er et stort ord, og det er mye som kan falle inn under det. Det har eksistert i nesten hele verdenshistorien.
Fordi verdens befolkning består av mennesker med ulik etnisitet (opprinnelse og bakgrunn) har det oppstått en oppfatning om at menneskeheten kan deles i ulike raser. Rasisme er i all hovedsak troen på at det nettopp finnes ulike «menneskeraser» og at noen av disse er smartere og mer verdifulle enn andre.

Før og etter 2. verdenskrig

Før og under 2. verdenskrig mente flere forskere at det var biologiske forskjeller som ga mennesker ulik verdi.
Etter 2. verdenskrig har rasismen utviklet seg til å handle mer om kultur. Altså at noen kulturer er bedre enn andre. For eksempel at noen folk er mer voldelige på grunn av deres kultur. Eller at de ikke kan tilhøre en nasjonalitet fordi de ikke har «riktig» hudfarge eller navn.

Rasisme = diskriminering 

I korte trekk handler rasisme om oppfatninger, holdninger og handlinger som deler mennesker i raser, og der noen er bedre enn andre. Det er en form for diskriminering, som kan finne sted på skoler, arbeidsplasser, sosiale medier etc.

Diskriminering og rasisme av minoriteter

Gjennom historien har minoriteter opplevd mange former for rasisme. For eksempel i USA og Sør-Afrika har mørkhudede opplevd nøye planlagt diskriminering. De ble brukt som slaver i plantasjer og segregert fra resten av samfunnet. Segregering vil si å skille noen mennesker fra andre som lever i samme samfunn. På 1960-tallet drev Ku Klux Klan (KKK) forfølgelser og drap av afroamerikanere i USA.

⬅  Illustrasjon av Ku Klux Klan og deres forkledning.

Rasisme og urfolk 

Urfolk har også blitt utsatt for nøye gjennomtenkt rasisme. En urbefolkning er den gruppen mennesker som bodde i et landområde før området ble erobret av andre.

Fornorskningen av samene gikk ut på å tvinge samene inn til den norske kulturen. Samene fikk ikke snakke eller lære seg samisk språk. Mange barn ble tatt ut fra sine familier og satt på internat (elevhjem langt hjemmefra) der de skulle fornorskes.

I dag har den norske staten beklaget til det samiske folk, og styrket deres kultur og språk i Norge.

Internasjonalt jobber De forente nasjoner (FN) for å fremme menneskerettighetene i hele verden, og arbeidet mot rasisme er en viktig del av dette.

Samene som offer for rasisme 

«Black lives matter» 

25.mai 2020 drepte politiet i Minneapolis (USA) George Floyd. George Floyd var en 46 år gammel afroamerikansk mann. Det sies at han prøvde å bruke en forfalsket seddel på butikken der han ble arrestert. Drapet på George Floyd har satt i gang de største protestene mot rasisme i USA på over femti år.  Rundt omkring i verden har tusenvis av mennesker blitt med på demonstrasjoner mot rasisme.

Demonstrasjonene er et tegn på at mange mener at svarte – og andre minoriteter – blir urettferdig behandlet av politiet.

Mange reagerer på at politiet ser på svarte som mer kriminelle bare på grunn av hudfargen sin. Det kan oppfattes som et brudd på menneskerettighetene.

Ifølge BBC ble 1000 personer i USA skutt og drept av politiet i 2019.  23 prosent av de som ble skutt var afroamerikanere, til tross for at afroamerikanere kun utgjør 14 prosent av befolkningen i USA. Med andre ord var det høy andel afroamerikanere som ble drept av politiet i 2019.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

George Floyd og historien om svarte amerikanere

Holmlia-drapet 

I 2001 ble 15 år gamle Benjamin Hermansen fra Oslo knivstukket og drept på grunn av sin hudfarge. Mannen bak angrepet var nynazist. Å være nynazist betyr at man har ekstreme nasjonalistiske og rasistiske holdninger.

Etter drapet ble det store demonstrasjoner i hele Norge og en stor debatt om rasisme.
Drapet på Benjamin Hermansen har blitt et symbol på at kampen mot rasisme ikke er ferdig.

⬅  Hvert år deles Benjamin-prisen ut til skoler som jobber aktivt mot rasisme.

Foto: Kuben yrkesarena CC-BY-SA

22. juli og høyreekstreme bevegelser   

Terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 var noen av Norges og Europas mest grusomme hendelser i moderne historie. 77 personer ble drept i angrepene av den høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik.

Breivik trodde på ideen om «menneskeraser» og at disse har ulik verdi. Han trodde også på konspirasjonsteorier om at muslimer ville overta Norge og resten av Europa.

22. juli ankom Breivik Utøya ikledd en politiuniform. Hans målsetning var å ta livet av medlemmer av AUF. AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, et sosialdemokratisk parti. Breivik og andre høyreekstreme mener at Arbeiderpartiet er årsaken til at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn og at de har en skjult agenda om å ødelegge «den norske kulturen».
Selv om Anders Behring Breivik handlet alene er det mange som deler hans ideologi og tanker.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvordan kan vi forebygge rasisme?

Det er mange måter å forebygge rasisme på.

 1. Politisk kan man få vedtatt lover som fremmer menneskerettigheter. På denne måten kan man sikre alle folk de samme rettighetene, og verne dem mot diskriminering på arbeidsplassen, skolen, offentlige tjenester etc.
 2. Voksne kan sørge for være gode rollemodeller overfor barn, og fremme verdier om at alle har like høy verdi uavhengig av kultur, hudfarge og religion.
 3. Et annet tiltak er å bli kjent med andre kulturer. På denne måten kan man omgjøre fordommer man har mot andre fremmede kulturer.

Dukketesten

Si fra! 

Samtidig må man også forstå at det finnes rasisme i samfunnet. Dersom man opplever, eller ser, diskriminering på grunn av hudfarge, kultur eller religion, bør man si tydelig fra. Man kan si fra til den som diskriminerer, eller til andre i nærheten.

Det kan også være viktig å forklare den som diskriminerer hvorfor det som sies og gjøres oppleves som rasistisk.

Hvis man ikke blir hørt bør man si ifra til en voksen, for eksempel læreren eller rektoren.
Husk at Norges lover slår hardt ned på diskriminering og rasistiske holdninger.

Kilder:

 • Skorgen, Torgeir; Ikdahl, Ingunn; Berg-Nordlie, Mikkelrasisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2. september 2020 fra https://snl.no/rasisme

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK
  7. Getty Images
  8. NRK
  9. Ukjent
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Fanpage.it – YouTube
  13. Getty Images