Hva er rasisme?

Rasisme er et omfattende begrep, og har eksistert i nesten hele verdenshistorienUlik etnisitet blant verdens befolkning har lagt grunnlag for oppfatningen om at menneskeheten kan deles i ulike raserGrunnleggende for rasisme er troen på at det nettopp finnes ulike «menneskeraser» og at noen av disse er mer intelligente og verdifulle enn andre.

Fra etnisitet til kultur

Før og under 2. verdenskrig hevdet flere forskere at forskjellene lå i genene; at det var biologiske forskjeller som ga mennesker ulik verdi. Etter 2. verdenskrig har rasismen utviklet seg til å handle mer om kultur. Altså at noen kulturer er bedre enn andre. For eksempel at noen folk er mer voldelige på grunn av deres kultur. Eller at de ikke kan tilhøre en nasjonalitet fordi de ikke har «riktig» hudfarge eller navn.

Rasisme = diskriminering 

I korte trekk handler rasisme om oppfatninger, holdninger og handlinger som deler mennesker i raser, og der noen er bedre enn andre. Det er en form for diskriminering og finner sted på mange ulike arenaer som skole, arbeidsplasser, sosiale medier og liknende.

Diskriminering og rasisme av minoriteter 

Gjennom historien har minoriteter opplevd mange former for rasisme. I USA og Sør-Afrika har mørkhudede opplevd systematisk diskriminering. De ble brukt som slaver i plantasjer og segregert fra resten av samfunnet. Segregering vil si å skille noen mennesker fra andre som lever i samme samfunn. På 1960-tallet drev Ku Klux Klan (KKK) med forfølgelser og drap av afroamerikanere i USA.

⬅  Illustrasjon av Ku Klux Klan og deres forkledning.

Rasisme og urfolk

Urfolk har også blitt utsatt for systematisk rasisme. Samene i Norge ble i en periode tvangsassimilert. Assimilering betyr at en minoritet må avstå fra sin kultur og arve skikkene til majoritetsbefolkningen. Fornorskningspolitikken gikk ut på å assimilere samene inn til den norske kulturen. Samene fikk ikke snakke eller lære seg samisk språk. Mange barn ble tatt ut fra sine familier og satt på internat der de skulle fornorskes. I dag har den norske staten beklaget til det samiske folk, og styrket deres kultur og språk i Norge. Internasjonalt jobber FN for å fremme menneskerettighetene i hele verden, og arbeidet mot rasisme er en viktig del av dette.

Samene som offer for rasisme

«Black lives matter» 

25. mai 2020 drepte politiet i Minneapolis (USA) George Floyd. George Floyd var en 46 år gammel afroamerikansk mann som angivelig prøvde å bruke en forfalsket seddel på butikken der han ble arrestert. Drapet på George Floyd har utløst de største protestene mot rasisme og politibrutalitet i USA på over 50 år. Rundt omkring i verden har tusenvis av mennesker tatt til gatene i demonstrasjoner mot rasisme. Demonstrasjonene er et signal på at mange mener svarte – og andre minoriteter – blir urettferdig behandlet av politiet.

Det at man stempler svarte som svært kriminelle uten at de har gjort noen grove straffbare handlinger, kan anses som et brudd på menneskerettighetene. Ifølge BBC ble 1000 personer i USA skutt og drept av politiet i 2019. 23 prosent av de som ble skutt var afroamerikanere selv om afroamerikanere kun utgjør 14 prosent av befolkingen i USA.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

George Floyd og historien om svarte amerikanere

Holmlia-drapet 

I 2001 ble 15 år gamle Benjamin Hermansen fra Oslo knivstukket og drept på grunn av sin hudfarge. Mannen bak angrepet var nynazist. Etter drapet ble det store demonstrasjoner i hele Norge og en stor debatt om rasisme. Drapet på Benjamin Hermansen har blitt et symbol på at kampen mot rasisme ikke er ferdig.

⬅  Hvert år deles Benjamin-prisen ut til skoler som jobber aktivt mot rasisme.

Foto: Kuben yrkesarena (CC-BY-SA)

22. juli og høyreekstreme bevegelser  

Terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 var noen av Norges og Europas mest grusomme hendelser i moderne historie. 77 personer ble drept i angrepene av den høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik. Breivik trodde på ideen om «menneskeraser» og at disse har ulik verdi, og på konspirasjonsteorier om at muslimer ville overta Norge og resten av Europa.

22. juli ankom Breivik Utøya ikledd en politiuniform. Hans målsetting var å ta livet av medlemmer av AUF. AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, et sosialdemokratisk parti. Breivik og andre høyreekstreme mener at Arbeiderpartiet er årsaken til at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn og at de har en skjult agenda om å ødelegge «den norske kulturen». Selv om Anders Behring Breivik handlet alene er det mange som deler hans ideologi og tanker.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvordan kan vi forebygge rasisme?

Det er mange måter å forebygge rasisme på.

 1. Politisk kan man få vedtatt lover som fremmer menneskerettigheter. På denne måten kan man sikre alle folk de samme rettighetene, og verne dem mot diskriminering på arbeidsplassen, skolen, offentlige tjenester og så videre.
 2. Voksne kan sørge for å være gode rollemodeller overfor barn, og fremme verdier om at alle har like høy verdi uavhengig av kultur, hudfarge og religion.
 3. Et annet tiltak er å bli kjent med andre kulturer. På denne måten kan man omgjøre fordommer man har mot andre fremmede kulturer.

Dukketesten

Si ifra! 

Samtidig må man også anerkjenne at det finnes rasisme i samfunnet. Dersom man opplever eller er vitne til diskriminering på grunn av hudfarge, kultur eller religion, bør man si tydelig ifra til den som fornærmer. Det kan også være viktig å fortelle vedkommende hvorfor det oppleves rasistisk eller diskriminerende. Hvis han eller hun ikke gir seg bør man si ifra til læreren eller rektoren. Husk at Norges lover slår hardt ned på diskriminering og rasistiske holdninger.

Sosialt eksperiment: Rasisme i Norge 

En film fra TV 2.

Kilder:

 • Skorgen, Torgeir; Ikdahl, Ingunn; Berg-Nordlie, Mikkelrasisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2. september 2020 fra https://snl.no/rasisme

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK
  7. Getty Images
  8. NRK
  9. Benjaminprisen, Kuben yrkesarena / Ivar Sjaastad (CC BY-SA 4.0)
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Fanpage.it – YouTube
  13. Getty Images
  14. TV 2 – YouTube