Hva er rasisme?

Rasisme har eksistert i nesten hele verdenshistorien.
Jordas befolkning består av mennesker med ulik opprinnelse og bakgrunn. Dette har gjort at noen tror at menneskeheten kan deles i ulike raser. Rasisme er på mange måter troen på at det finnes ulike «menneskeraser» og at noen av disse er smartere og bedre enn andre.

Før og etter 2. verdenskrig  

Før og under 2. verdenskrig mente flere forskere at det var forskjeller i menneskekroppen som ga mennesker ulik verdi.
Etter 2. verdenskrig har rasismen begynt å handle mer om kultur. Altså at noen kulturer er bedre enn andre. For eksempel at noen folk er mer voldelige på grunn av deres kultur. Eller at de ikke kan tilhøre en nasjonalitet fordi de ikke har «riktig» hudfarge eller navn.

Rasisme = diskriminering 

Diskriminering betyr å behandle noen dårligere enn andre. Rasisme er en form for diskriminering, som eksisterer overalt i samfunnet: på skoler, i butikker, på arbeidsplasser osv.
Rasisme oppstår gjennom diskriminerende meninger, og handlinger. Disse meningene og holdningene deler mennesker i ulike raser, og påstår at noen er bedre enn andre.

Diskriminering og rasisme av minoriteter  

Gjennom historien har minoriteter (mindre folkegrupper) opplevd mange former for rasisme.
For eksempel i USA og Sør-Afrika har mørkhudede opplevd å bli behandlet mye dårligere enn resten av befolkningen. De ble brukt som slaver i plantasjer og fikk ikke bo og bevege seg fritt i samfunnet.

⬅  Ku Klux Klan (KKK) ble opprettet i 1865 i USA for å passe på så de hvite hadde bedre plass i samfunnet enn de svarte. På 1960-tallet plaget og drepte de mange afroamerikanere. I dag er KKK en ulovlig organisasjon, men eksisterer likevel fortsatt. Her er en illustrasjon av deres forkledning.

Rasisme og urfolk  

Urfolk har også opplevd nøye gjennomtenkt rasisme. En urbefolkning er den gruppen mennesker som bodde i et landområde før området ble tatt over av andre.
I en periode ville man gjøre samene i Norge helt like som resten av befolkningen. Dette ble kalt fornorskningspolitikken – altså planen om å gjøre samene norske. Samene fikk ikke snakke eller lære seg samisk språk. Mange barn ble tatt ut fra sine familier og satt på elevhjem langt hjemmefra.
I dag har den norske staten sagt unnskyld til det samiske folk. Staten har også vedtatt lover som styrker deres kultur og språk i Norge.
Internasjonalt jobber De forente nasjoner (FN) for å fremme menneskerettighetene i hele verden, og arbeidet mot rasisme er en viktig del av dette.

Samene som offer for rasisme

«Black lives matter» 

25. mai 2020 drepte politiet i Minneapolis (USA) George Floyd.  George Floyd var en 46 år gammel afroamerikansk mann. Det sies at han prøvde å bruke falske penger på butikken der han ble arrestert. Drapet på George Floyd har startet store protester mot rasisme i USA og rundt omkring i verden. Tusenvis av mennesker har blitt med på demonstrasjoner mot rasisme.

Demonstrasjonene er et tegn på at mange mener at svarte – og andre mindre folkegrupper – blir urettferdig behandlet av politiet.
Mange reagerer på at politiet ser på afroamerikanere som mer kriminelle bare på grunn av hudfargen sin. Dette er et brudd på menneskerettighetene.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

George Floyd og historien om svarte amerikanere

Holmlia-drapet 

I 2001 ble 15 år gamle Benjamin Hermansen fra Oslo knivstukket og drept på grunn av sin hudfarge. Mannen som drepte Benjamin var nynazist. Å være nynazist betyr at man er ekstremt rasistisk og mener at et land kun kan bestå av én type kultur.
Etter drapet ble det store demonstrasjoner i hele Norge og en stor diskusjon om rasisme.
Drapet på Benjamin Hermansen har blitt et symbol på at kampen mot rasisme ikke er ferdig.

⬅  Hvert år deles Benjamin-prisen ut til skoler som jobber aktivt mot rasisme.

Foto: Kuben yrkesarena CC-BY-SA

22. juli og rasistiske angrep 

Den 22. juli 2011 drepte terroristen Anders Behring Breivik 77 personer. Disse terrorangrepene var noen av Norges og Europas mest grusomme hendelser i moderne historie.

Breivik trodde på ideen om at ulike «menneskeraser» har ulik verdi. Han trodde også på en teori om at flere stater i all hemmelighet samarbeidet slik at muslimer kunne overta Norge og resten av Europa.

22. juli ankom Breivik Utøya i en politiuniform. Han ville ta livet av medlemmer av AUF. AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet. Breivik og andre høyreekstreme mener at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn på grunn av Arbeiderpartiet. Han mener også at partiet har en hemmelig plan om å ødelegge «den norske kulturen».
Selv om Anders Behring Breivik gjorde alt alene, er det mange som deler hans meninger og tanker.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvordan kan vi stoppe rasisme?

Det er mange måter å forebygge rasisme på.

 1. Politisk kan man få vedtatt lover som støtter menneskerettigheter. På denne måten kan man sikre alle folk de samme rettighetene. Slik kan man også hindre diskriminering på for eksempel arbeidsplassen og skolen. 
 2. Voksne kan passe på å være gode rollemodeller for barn. De kan vise at alle har like høy verdiuansett hvilken kultur, hudfarge og religion de har.
 3. Det er også en god idé å bli kjent med ulike kulturer. På denne måten kan man bli kvitt negative tanker man kanskje har om andre folkegrupper

Si fra! 

Samtidig må man også forstå at det finnes rasisme i samfunnet. Dersom man opplever å bli dårlig behandlet på grunn av hudfarge, kultur eller religion, bør man si tydelig fra. Man kan si fra til den som diskriminerer, eller til andre i nærheten.
Hvis man ikke blir hørt bør man si fra til en voksen, for eksempel læreren eller rektoren.
Husk at Norges lover slår hardt ned på diskriminering og rasistiske holdninger.

Kilder:

 • Skorgen, Torgeir; Ikdahl, Ingunn; Berg-Nordlie, Mikkelrasisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2. september 2020 fra https://snl.no/rasisme

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK
  7. Getty Images
  8. NRK
  9. Ukjent
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images