Avlatshandel

På begynnelsen av 1500-tallet oppstod den såkalte reformasjonen. Den tyske presten Martin Luther hadde vært på pilegrimsreise til Roma. Under denne reisen så han at det var enorm forskjell på rike og fattige. Folk var redde for å bli straffet av Gud. De kunne betale penger til kirken for å unngå straff. Kirken solgte noe som ble kalt avlatsbrev. Luther mente at denne ordningen var uriktig.

Martin Luther kom hjem til Tyskland og protesterte mot det han hadde sett på reisen sin.

Vi sier at reformasjonen startet 31. oktober 1517 i den tyske byen Wittenberg. Det var da Martin Luther offentliggjorde sine meninger om avlatshandelen. Han skrev 95 setninger (teser) om dette som han presenterte for kirken.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En statue av Martin Luther som peker på en bok

Reformasjon

Målet med denne protesten var å reformere (forandre) den katolske kirke. Paven godtok ikke protestene, og Martin Luther ble bannlyst av den katolske kirken.

📷  Riksdagen i Worms 1521.

Keiseren i Tyskland var katolikk og støttet ikke Martin Luther. Dette skapte opprør mellom katolikker og Luthers støttespillere.

Keiseren måtte til slutt gi seg. Han tillot at folk kunne velge sin egen tro. Den protestantiske kirke begynte derfor å vokse.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.

Protestantisme

Begrepet protestanter mener vi oppstod på begynnelsen av 1500-tallet. Ordet kommer av at de protesterte mot ulike sider av den katolske tro.

Reformasjonen ble et skille der kristendommen i Vest-Europa ble delt mellom katolikker og protestanter.

Ordet protestantisme ble nokså raskt tatt i bruk i Skandinavia og andre deler av Europa. Det ble brukt som et felles ord for de kirkesamfunn som fulgte Martin Luthers lære.

Danmark-Norge innførte Luthers lære ved reformasjonen i 1536-37, og avsluttet samarbeidet med den katolske kirken. Av denne grunnen kalles også Norges folkekirke evangelisk-luthersk.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Lite trekors ligger på kanten av en oppslått Bibel.

Trettiårskrigen

Etter reformasjonen var det flere kriger i Europa på grunn av religion. Trettiårskrigen (1618-1648) var en religionskrig mellom protestantiske og katolske land. Bakgrunnen var at tyske protestanter gjorde opprør mot den franske kongen som var katolikk.

📷  Slaget om Lützen i 1632.

Keiserkrigen

Keiserkrigen viser til Danmark-Norges deltagelse i trettiårskrigen. Kong Christian IV tok Danmark-Norge inn i krigen på protestantenes side.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ryttere til hest flykter fra slaget om Lützen i 1632.

Nord-Irland

I Nord-Irland har protestanter og katolikker hatt mange konflikter, spesielt i perioden 1968-1998. Denne perioden kalles «The Troubles».

Nord-Irland er en del av Storbritannia, og utgangspunktet for konfliktene har vært politisk styre av området.

På den ene siden i konfliktene stod katolikkene der et klart flertall ville løsrive seg fra Storbritannia. På den andre siden stod protestantene hvor de fleste ønsket fortsatt tilhørighet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hvit bil brenner med store oransje flammer og sort røyk.

En kort introduksjon til reformasjonen.

Klipp miniatyrbilde

Kilder:

Bilde- og videorettigheter

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK Skole