Reformasjonen – en forandring

Reformasjonen var en stor religiøs omveltning i Europa på 1500-tallet. Det førte til at kirken ble delt inn i den katolske og den protestantiske.

Accessibility icon Reformasjonen – en forandring

Avlatshandel

På begynnelsen av 1500-tallet oppstod den såkalte reformasjonen. Den tyske presten Martin Luther hadde vært på pilegrimsreise til Roma. Under denne reisen så han at det var enorm forskjell på rike og fattige. Folk var redde for å bli straffet av Gud. De kunne betale penger til kirken for å unngå straff. Kirken solgte noe som ble kalt avlatsbrev. Luther mente at denne ordningen var uriktig.

Martin Luther kom hjem til Tyskland og protesterte mot det han hadde sett på reisen sin.

Vi sier at reformasjonen startet 31. oktober 1517 i den tyske byen Wittenberg. Det var da Martin Luther offentliggjorde sine meninger om avlatshandelen. Han skrev 95 setninger (teser) om dette som han presenterte for kirken.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En statue av Martin Luther som peker på en bok
En statue av Martin Luther som peker på en bok

Reformasjon

Målet med denne protesten var å reformere (forandre) den katolske kirke. Paven godtok ikke protestene, og Martin Luther ble bannlyst av den katolske kirken.

📷  Riksdagen i Worms 1521.

Keiseren i Tyskland var katolikk og støttet ikke Martin Luther. Dette skapte opprør mellom katolikker og Luthers støttespillere.

Keiseren måtte til slutt gi seg. Han tillot at folk kunne velge sin egen tro. Den protestantiske kirke begynte derfor å vokse.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!