Avlatshandel

Reformasjonen oppstod på begynnelsen av 1500-tallet. Den tyske presten Martin Luther hadde vært på reise til Roma. På reisen opplevde han at det var stor forskjell på rike og fattige.

På denne tiden var mange redde for å bli straffet av Gud. For å slippe straff kunne de betale til kirken. De kjøpte noe som ble kalt avlatsbrev. Avlat betyr tilgivelse. Luther mente denne ordningen var uriktig. 

Martin Luther kom hjem til Tyskland og protesterte mot det han hadde sett på reisen sin.

31. oktober 1517 fortalte Luther hva han mente om avlatshandelen. Han gjorde det ved å skrive 95 setninger (teser) som han gav til kirken.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En statue av Martin Luther som peker på en bok

Reformasjon

Målet med denne protesten var å reformere (forandre) den katolske kirke. Paven i Roma godtok ikke Luthers protester. Han ble dermed bannlyst. Da fikk han ikke lov til å være en del av kirken.

📷  Riksdagen i Worms 1521.

Keiseren i Tyskland var katolikk. Han støttet paven og ikke Luther. Luthers venner ble veldig sinte og gjorde opprør.

Keiseren måtte til slutt gi seg. Han lot folk få bestemme over sin egen tro. Den protestantiske kirke ble mer og mer populær, og vokste seg stor.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.

Protestantisme

Ordet protestanter kommer av at de protesterte mot ulike sider av den katolske tro. Reformasjonen gjorde at kirken i Vest-Europa ble delt mellom katolikker og protestanter.

Ordet protestantisme ble mer og mer brukt over hele verden. Det ble brukt om de kirkene som fulgte Martin Luthers lære.

På 1500-tallet bestemte Danmark over Norge. Reformasjonen ble innført i de to landene i 1536-37. Av den grunn kalles Norges folkekirke evangelisk-luthersk.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Lite trekors ligger på kanten av en oppslått Bibel.

Trettiårskrigen

Etter reformasjonen ble det flere kriger i Europa. Trettiårskrigen (1618-1648) var en krig mellom protestantiske og katolske land. Religion var viktig og hver side ville styrke sin egen tro. Frankrike var katolsk, mens i Tyskland var mange protestantiske.

📷  Slaget om Lützen i 1632.

Keiserkrigen

Keiserkrigen viser til Danmark-Norges deltagelse i trettiårskrigen. Danmark-Norge gikk inn i krigen på protestantenes side.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ryttere til hest flykter fra slaget om Lützen i 1632.

Nord-Irland

I Nord-Irland har protestanter og katolikker hatt mange konflikter. Årene 1968-1998 var det spesielt ille. Denne perioden kalles «The Troubles».

Nord-Irland er en del av det protestantiske Storbritannia. Katolikker i Nord-Irland har derfor ønsket å løsrive seg fra Storbritannia.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hvit bil brenner med store oransje flammer og sort røyk.

En kort introduksjon til reformasjonen.

Klipp miniatyrbilde

Kilder:

Bilde- og videorettigheter

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK Skole