Reformasjonen – en forandring

Reformasjonen var en stor religiøs omveltning i Europa på 1500-tallet. Det førte til at kirken ble delt inn i den katolske og den protestantiske.

Accessibility icon Reformasjonen – en forandring

Avlatshandel

Reformasjonen oppstod på begynnelsen av 1500-tallet. Den tyske presten Martin Luther hadde vært på reise til Roma. På reisen opplevde han at det var stor forskjell på rike og fattige.

På denne tiden var mange redde for å bli straffet av Gud. For å slippe straff kunne de betale til kirken. De kjøpte noe som ble kalt avlatsbrev. Avlat betyr tilgivelse. Luther mente denne ordningen var uriktig. 

Martin Luther kom hjem til Tyskland og protesterte mot det han hadde sett på reisen sin.

31. oktober 1517 fortalte Luther hva han mente om avlatshandelen. Han gjorde det ved å skrive 95 setninger (teser) som han gav til kirken.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En statue av Martin Luther som peker på en bok
En statue av Martin Luther som peker på en bok

Reformasjon

Målet med denne protesten var å reformere (forandre) den katolske kirke. Paven i Roma godtok ikke Luthers protester. Han ble dermed bannlyst. Da fikk han ikke lov til å være en del av kirken.

📷  Riksdagen i Worms 1521.

Keiseren i Tyskland var katolikk. Han støttet paven og ikke Luther. Luthers venner ble veldig sinte og gjorde opprør.

Keiseren måtte til slutt gi seg. Han lot folk få bestemme over sin egen tro. Den protestantiske kirke ble mer og mer populær, og vokste seg stor.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!