Reformasjonen – en forandring

Reformasjonen var en stor religiøs omveltning i Europa på 1500-tallet. Det førte til at kirken ble delt inn i den katolske og den protestantiske.

Accessibility icon Reformasjonen – en forandring

Avlatshandel

På begynnelsen av 1500-tallet oppstod den såkalte reformasjonen. Den tyske presten Martin Luther hadde vært på pilegrimsreise til Roma, og under denne reisen hadde han bitt seg merke i flere ting som han reagerte på. Han så at de rike levde i sus og dus på bekostning av de fattige, og i tillegg tjente paven godt med penger på å frita folk fra synd. Dette gjorde paven ved å selge noe som ble kalt avlatsbrev. I vår tid hadde vi kalt dette korrupsjon.

Da Martin Luther kom hjem igjen til Tyskland, begynte han å protestere mot det han hadde sett på reisen sin. Han mente det var like ille i Tyskland som i pavens by, Roma. Han fikk også støtte av flere fyrster og andre lærde i landet.

Vi pleier å regne at reformasjonen startet 31. oktober 1517 i den tyske byen Wittenberg. Det var da Martin Luther offentliggjorde sine meninger om avlatshandelen. Han skrev 95 setninger (teser) om dette som han presenterte for kirken. Mange har ment at disse tesene ble spikret opp på kirkedøra i Wittenberg, men dette er lite sannsynlig ifølge historikere.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En statue av Martin Luther som peker på en bok
En statue av Martin Luther som peker på en bok

Reformasjon

Målet med denne protesten var å reformere (forandre) den katolske kirke. Luther ønsket ikke å bryte med den, for kirken stod også for mye positivt. Men Luther advarte mot at biskoper og prester bestemte altfor mye. Han mente at vanlige folk skulle få lese Bibelen og gjøre seg opp sine egne meninger om tro. Det var troen alene som førte mennesker til himmelen, og ikke alle kirkens regler. Paven godtok ikke de tyske protestene, og Martin Luther ble bannlyst. Etter det måtte han holde seg skjult, men hadde flere gode venner som hjalp ham.

📷  Riksdagen i Worms 1521.

Keiseren i Tyskland støttet paven fremfor Martin Luther, og dette skapte opprør mellom katolikker og Luthers støttespillere flere steder i Tyskland. Mange var sinte og frustrerte, og hver side mente at de hadde Gud på sin side.

Keiseren måtte til slutt gi etter og lot fyrstene selv få bestemme hvilken tro de ville ha i sine områder. Den protestantiske kirke har sitt opphav i denne hendelsen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!