Avlatshandel

På begynnelsen av 1500-tallet oppstod den såkalte reformasjonen. Den tyske presten Martin Luther hadde vært på pilegrimsreise til Roma. Under denne reisen hadde han bitt seg merke i flere ting som han reagerte på. Han så at de rike levde i sus og dus på bekostning av de fattige. I tillegg tjente paven penger på å frita folk fra synd. Dette gjorde han ved å selge noe som ble kalt avlatsbrev. I vår tid hadde vi kalt dette korrupsjon.

Martin Luther kom hjem til Tyskland og protesterte mot det han hadde sett på reisen sin. Han fikk også støtte av flere fyrster og andre lærde i landet.

Vi pleier å regne at reformasjonen startet 31. oktober 1517 i den tyske byen Wittenberg. Det var da Martin Luther offentliggjorde sine meninger om avlatshandelen. Han skrev 95 setninger (teser) om dette som han presenterte for kirken.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En statue av Martin Luther som peker på en bok

Reformasjon

Målet med denne protesten var å reformere (forandre) den katolske kirke. Luther ønsket ikke å bryte med den. Paven godtok ikke de tyske protestene, og Martin Luther ble bannlyst av den katolske kirken.

📷  Riksdagen i Worms 1521.

Keiseren i Tyskland støttet paven fremfor Martin Luther. Dette skapte opprør mellom katolikker og Luthers støttespillere flere steder i Tyskland.

Keiseren måtte til slutt gi etter. Han lot fyrstene selv få bestemme hvilken tro de ville ha i sine områder. Den protestantiske kirke har sitt opphav i denne hendelsen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.

Protestantisme

Begrepet protestanter mener vi oppstod ved separasjonen fra den katolske kirke på begynnelsen av 1500-tallet. Ordet protestanter kommer av at de protesterte mot forskjellige sider av den katolske tro, som for eksempel avlatshandelen.

Reformasjonen ble et skille hvor vestlig kristendom ble delt mellom katolikker og protestanter.

Protestantene var derfor de som ville bryte med den katolske kirke, og de dannet lutherske og reformerte kirker som erstatning for den katolske kirken.

Ordet protestantisme ble nokså raskt tatt i bruk i Skandinavia og andre deler av verden. Det ble brukt som en fellesbetegnelse for de kirkesamfunn som fulgte Martin Luthers lære.

Danmark-Norge innførte Luthers lære ved reformasjonen i 1536-37, og brøt forbindelsenen med kirken i Roma. Av denne grunnen kalles også Norges folkekirke evangelisk-luthersk.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Lite trekors ligger på kanten av en oppslått Bibel.

Trettiårskrigen

Etter reformasjonen var det flere religionskriger i Europa. Trettiårskrigen (1618-1648) var tilsynelatende en religionskrig mellom protestantiske og katolske land, men kan bedre forstås som et oppgjør mellom tyske opprørere og den franske kongemakten.

Frankrike var i hovedsak katolsk, mens i Tyskland var mange av fyrstedømmene protestantiske.

📷  Slaget om Lützen i 1632.

Keiserkrigen

Keiserkrigen viser til Danmark-Norges deltagelse i trettiårskrigen. Kong Christian IV trosset intern motstand og tok Danmark-Norge inn i krigen på protestantenes side.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ryttere til hest flykter fra slaget om Lützen i 1632.

Nord-Irland

I Nord-Irland har protestanter og katolikker hatt mange konflikter, spesielt i perioden 1968-1998. Denne perioden kalles «The Troubles».

Nord-Irland er en del av Storbritannia, og utgangspunktet for konfliktene har vært politisk styre av området. Religion ble en viktig del av urolighetene. Kirketilhørighet hadde stor betydning.

På den ene siden i konflikten stod katolikkene der et klart flertall ville løsrive seg fra Storbritannia. På den andre siden stod protestantene hvor de fleste ønsket fortsatt tilhørighet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hvit bil brenner med store oransje flammer og sort røyk.

En kort introduksjon til reformasjonen.

Klipp miniatyrbilde

Kilder:

Bilde- og videorettigheter

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK Skole