Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
10. trinn
Naturfag
 • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon

Full utrykning

Huden er vårt største organ! Den beskytter oss mot verden utenfor. Noen ganger får vi et sår. Da går det hull på beskyttelsen. Kroppen begynner da å jobbe med å hindre blodtap. Systemet i kroppen stopper farlige bakterier fra å komme seg inn i det åpne såret.

Kroppen helbreder såret i fire trinn. Det første trinnet er å lukke såret. Det skjer når blodkarene trekker seg sammen rundt såret. Dette minsker blodtapet. Så begynner blodet å bli tykt. Det klistrer seg rundt såret for å tette igjen åpningen. Slik stopper blødningen

Denne første fasen kalles hemostase. Dette er et ord som betyr «å stoppe blod». Det tar mellom 10 og 14 minutter for kroppen å stanse blødningen.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Sårkutt i finger

Vasketeamet kommer 

Når blødningen er stanset, dannes det fibre rundt såret. Dette er som et slags gitter. Nå er såret helt lukket. Da kan skaden repareres av kroppen. Blodårene i såret utvides igjen. Da kommer immuncellene til såret, og de starter rensejobben. Dette trinnet kalles inflammasjon. Inflammasjon kan kalles rengjøringsfase. Nå blir området rundt såret rødt og hovent. 

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 2

Nytt vev dannes 

I den tredje fasen fylles såret med nye blodårer. Og nytt vev dannes. Forskjellige typer vev har hver sin oppgave.

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 3

Gjenoppbygging 

Nå lukker såret seg helt. Sårkantene trekker seg sammen. Det dannes et arr. Dette kalles modningsfasen. Sårskorpen løsner og faller av. Arret skifter farge fra rødt til hvitt etter en stund. Det kan ta et helt år før huden ved såret blir like sterk som den var.

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 4

Ikke klø på såret

Sår skal klø! Det betyr at såret gror. Hvis du klør og pirker av sårskorpen, kan bakterier komme inn i såret. Da vil kroppen bruke lengre tid på å reparere såret. Og da kan arret bli større. Så ikke klø!

Arr etter et sår på hånden

Kilder:

 • Kropp & helse (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images / Kolo / Time Lapse – Youtube
  2. SPL; Ed Crooks
  3. SPL; Ed Crooks
  4. SPL; Ed Crooks
  5. Gaelx