Full utrykning

Huden er vårt største organ og det ytterste vern mot verden utenfor. Brytes denne barrieren, rykker immunsystemet inn for hindre blodtap og at farlige bakterier skal trenge inn i det åpne såret.

Kroppen helbreder såret i fire trinn. Det første viktige trinnet er å lukke såret. Det skjer ved at blodkarene trekker seg sammen rundt området for å minske blodtapet. Så begynner blodet å bli tykt og klistre seg rundt såret for å tette igjen åpningen og stoppe blødningen.  

Denne første fasen kalles hemostase, som er gresk og betyr «å stoppe blod». Det tar mellom 10 og 14 minutter for kroppen å stanse blødningen.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Sårkutt i finger

Vasketeamet kommer 

Når proppen er på plass, dannes et gitter av fibre rundt den, og det sørger for at såret er helt lukket til skaden er reparert. Så utvides de lokale blodårene igjen. Da kommer immuncellene til området og starter rensejobben. Dette trinnet kalles inflammasjon, eller rengjøringsfasen, og området rundt såret blir synlig rødt og hovent. 

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 2

Nytt vev dannes 

I det tredje trinnet skal sårområdet fylles opp. Nye blodårer dannes og rammeverket fylles av forskjellige typer vev som har hver sin oppgave. 

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 3

Gjenoppbygging 

Nå lukkes såret helt. Sårkantene trekker seg sammen og det dannes et arr. Dette kalles modningsfasen. Sårskorpen løsner og faller av. Arret vil med tiden skifte farge fra rødt til hvitt, og det kan ta mellom et halvt til et helt år før arrvevet har oppnådd sin opprinnelige styrke.  

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 4

Ikke klø på såret

Sår som klør, er et godt tegn på at det gror. Hvis du klør og pirker av sårskorpen, blir det sårbart for bakterier. Da vil kroppen bruke lengre tid på å reparere såret, og arret kan bli større. Så ikke klø!

Arr etter et sår på hånden

Kilder:

 • Kropp & helse (2020)
  Orage Forlag AS

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images / Kolo / Time Lapse – Youtube
  2. SPL; Ed Crooks
  3. SPL; Ed Crooks
  4. SPL; Ed Crooks
  5. Gaelx