Full utrykning

Huden er vårt største organ! Og huden vår er kroppens ytterste vern mot verden utenfor. Hvis det går hull på denne barrieren, rykker immunsystemet inn for hindre blodtap. Immunsystemet stopper også farlige bakterier fra å trenge inn i det åpne såret.

Kroppen helbreder såret i fire trinn. Det første viktige trinnet er å lukke såret. Da trekker blodkarene seg sammen rundt såret for å minske blodtapet. Så begynner blodet å bli tykt og klistrer seg rundt såret. Slik tettes åpningen og blødningen stoppes.  

Denne første fasen kalles hemostase. Dette er et gresk ord som betyr «å stoppe blod». Det tar mellom 10 og 14 minutter for kroppen å stanse blødningen.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Sårkutt i finger

Vasketeamet kommer 

Når proppen er på plass, dannes et gitter av fibre rundt proppen. Dette sørger for at såret er helt lukket til skaden er reparert. Så utvides de lokale blodårene igjen. Da kommer immuncellene til området og starter rensejobben. Dette trinnet kalles inflammasjon, eller rengjøringsfasen. Området rundt såret blir synlig rødt og hovent. 

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 2

Nytt vev dannes 

I det tredje trinnet skal sårområdet fylles opp. Nye blodårer og nytt vev dannes. Blodårene og vevet har hver sine oppgaver. 

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 3

Gjenoppbygging 

Nå lukkes såret helt. Sårkantene trekker seg sammen og det dannes et arr. Dette kalles modningsfasen. Sårskorpen løsner og faller av. Arret vil skifte farge fra rødt til hvitt etter en stund. Det kan ta mellom 6 og 12 måneder før arrvevet er tilbake til sin opprinnelige styrke.  

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 4

Ikke klø på såret

Sår som klør, er et godt tegn på at det gror. Hvis du klør og pirker av sårskorpen, blir det sårbart for bakterier. Da vil kroppen bruke lengre tid på å reparere såret, og arret kan bli større. Så ikke klø!

Arr etter et sår på hånden

Kilder:

 • Kropp & helse (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images / Kolo / Time Lapse – Youtube
  2. SPL; Ed Crooks
  3. SPL; Ed Crooks
  4. SPL; Ed Crooks
  5. Gaelx