Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Matematikk

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Modellering og anvendingar
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Utforsking og problemløysing
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Teknologi

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
7. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
Matematikk
 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling
7. trinn
Naturfag
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
7. trinn
Naturfag
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
8. trinn
Matematikk
 • lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar
9. trinn
Matematikk
 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
9. trinn
Matematikk
 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Vi kaster stadig mer

Søppelbergene vokser! Vi kaster stadig mer, og nordmenn er blant verstingene i verden. Hvorfor er vi det, tror du?

Hver innbygger i Norge kaster nesten 450 kilo søppel i året. Det betyr at du kaster mer enn 1 kilo med søppel hver dag, hele året!

Hvilke tiltak kan du og din familie gjøre for å kaste mindre avfall?

Søppelberg

Hvor mye søppel kastes hver dag i hele verden?

Det er byene som står for det meste av søppelproduksjonen. Omtrent 3 milliarder mennesker produserer over 1,2 kilo med søppel hver dag!

Forskere forventer at tallet vil øke dramatisk. I år 2100 kan søppelmengden være tredoblet.

1-2 prosent av verdens befolkning lever av det de finner på søppelfyllingene. I Norge er det også noen som går i søppelkassene til matvarebutikker for å finne mat. Ikke bare på grunn av fattigdom, men også for en bærekraftig utvikling.

Kan det være mulig å snu denne tendensen?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Søppel i havet

I havet kastes det mye, og i Stillehavet finnes det et søppelflak som er tre ganger så stort som Frankrike. Søppelet består av alt fra fotballer og kajakker, til legoklosser og bæreposer. Mer enn en million sjøfugler skal ha dødd hvert år som følge av det flytende søppelet.

Giftstoffer som kommer ut i havet ender opp i dyrene, og til slutt på din tallerken.

Søppel i havet

Miljøgifter

Jo høyere opp man er i næringskjeden, desto mer miljøgifter vil man kunne få i seg. Hvert dyr som blir spist inneholder giftstoffer. Jo flere dyr som spiser hverandre, desto mer gift hoper seg opp. Til slutt spiser vi mennesker et dyr som inneholder flere lag med giftstoffer.

Det blir hevdet at alle mennesker i dag har miljøgifter i kroppen.

Miljøgifter kan føre til langtidsskader som kreft og vanskeligheter med å føde barn.

Næringskjede

Mikroplast i havet

WWF Verdens naturfond jobber for å bevare truede dyr og planter. Ifølge dem havner det hvert år over 8 millioner tonn plast i havet.

Plast er en trussel for alt liv i havet. Spesielt mikroplast som er veldig små plastbiter. Den finnes på overflaten, og helt ned til de dypeste havområder.

Verdens økonomiske forum jobber med å påvirke bedrifter til å drive mer klimavennlig. De spådde i 2016 at det vil være mer plast enn fisk i havet i 2050.  Hvordan kan de vite dette?

Klesvask

Over 1,5 millioner tonn mikroplast blir sluppet ut i verdenshavene hvert år. En tredjedel av dette kommer fra klesindustrien og klesvask. Når vi vasker klær, vil små plastbiter bli sluppet ut gjennom avløpet, og ut i havet.

Kunstgressbaner

En kunstgressbane inneholder hundre tonn gummikuler for at det skal være mykt å gå på. Disse blir ofte laget av gamle bildekk.

Mye av denne plasten havner i havet. Gummikulene er en av de største kildene til mikroplast. Men hvordan havner alt dette i havet?

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Mikroplast

Hvor blir avfallet av?

De fleste av oss sorterer søppel for resirkulering. Mye av søppelet kan nemlig brukes til å lage nye ting.

Noen kaster fra seg søppel i naturen. Det tar ofte lang tid før søppelet forsvinner av seg selv. Her er nedbrytningstid for noe av det vi kaster:

 • Bananskall 2-30 dager
 • Papir 2-3 måneder
 • Plastpose 10-12 år
 • Aluminiumsboks 80-100 år
 • Plastflaske 450 år
 • Bleier 500-800 år
Brusboks i naturen

Visste du forresten …

… at klesindustrien er en av de mest forurensende industrier vi har? Det har en rapport fra FN slått fast. Et par jeans «koster» mer enn 7500 liter vann å lage.

I samme rapport kan vi også lese at det hvert sekund blir kastet eller brent et lastebil-lass med klær.

Kleshaug

Kilder:

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images