Hva menes med sosial ulikhet?

Sosial ulikhet handler om at det er forskjeller på folk når det gjelder økonomi, utdanning og sosiale muligheter. I FNs bærekraftsmål nummer 10 står det at det må bli mindre ulikhet i verden. FN mener at alle land må jobbe med dette.

Norge er et land med små forskjeller, men samtidig er det en økning på sosiale ulikheter også her.

Før du leser videre om sosial ulikhet, bør du kjenne til begrepet sosioøkonomisk status (sosial klasse). Det handler om folks levemåte i forhold penger, utdanning og sosialt liv.

Forskning viser at folk med høy sosioøkonomisk status har større muligheter til å lykkes enn de med lav sosioøkonomisk status. Sosiale forskjeller påvirker folks liv. Derfor er politikerne opptatt av å gjøre forskjellene mindre.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Sosialt gap
Sosialt gap

 

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!