Hva menes med sosial ulikhet?

Sosial ulikhet handler om at det er forskjeller på folk når det gjelder økonomi, utdanning og sosiale muligheter. I FNs bærekraftsmål nummer 10 står det at det må bli mindre ulikhet i verden. FN mener at alle land må jobbe med dette.

Norge er et land med små forskjeller, men samtidig er det en økning på sosiale ulikheter også her.

Før du leser videre om sosial ulikhet, bør du kjenne til begrepet sosioøkonomisk status (sosial klasse). Det handler om folks levemåte i forhold penger, utdanning og sosialt liv.

Forskning viser at folk med høy sosioøkonomisk status har større muligheter til å lykkes enn de med lav sosioøkonomisk status. Sosiale forskjeller påvirker folks liv. Derfor er politikerne opptatt av å gjøre forskjellene mindre.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Sosialt gap
Sosialt gap

 

Absolutt og relativ fattigdom

Når vi snakker om fattigdom, tenker vi ofte på barn i andre land der de ikke har alt de trenger. Den fattigdommen vi ofte ser på TV, kaller vi absolutt fattigdom. Grensen for absolutt fattigdom er ifølge FN 2,15 amerikanske dollar om dagen.

I Norge har vi ikke barn som lever i absolutt fattigdom. Vi har barn som lever i det vi kaller for relativ fattigdom. Relativ fattigdom er å ikke få dekket de behovene som de fleste andre får dekket. Dette får konsekvenser for barnets oppvekst og muligheter.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Fattig gutt
Fattig gutt

De sosiale forskjellene øker i Norge

Norge er et av landene i verden med minst økonomiske og sosiale forskjeller. I de siste årene har de sosiale forskjellene likevel økt. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er årsaken at de rikeste i Norge blir rikere.

Samtidig har SSB funnet ut at arbeidsinnvandring presser lønnene ned til de dårligst betalte jobbene. Folk som kommer fra andre land får, og godtar, oftere lavere lønn enn nordmenn.

Økonomi skaper utfordringer for familier. De aller rikeste presser prisene opp, for eksempel når det kommer til kjøp av bolig. Foreldre med lav inntekt klarer ikke alltid å dekke behovene til barna deres.

Barnefattigdommen i Norge har økt siden begynnelsen av 2000-tallet, og den vokser raskere enn fattigdom blant voksne.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mynt i stabler
Mynt i stabler

Konsekvenser av sosiale forskjeller og utenforskap

Å vokse opp i fattigdom kan påvirke barnets helse og sosiale liv. Barn i familier med lav inntekt deltar på  færre fritidsaktiviteter enn andre. Dette kan føre til utenforskap og ensomhet. Dårlig økonomi kan også gjøre det vanskelig med bursdager, ferie og jul.

Fattigdom kan også gjøre fremtiden usikker. Fattige barn har større sannsynlighet for å få lav inntekt når de selv blir voksne. Dette kan blant annet være på grunn av mindre hjelp og støtte til for eksempel skolearbeid.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gutt på sidelinja
Gutt på sidelinja

Hvordan kan man forebygge de sosiale forskjellene?

De sosiale forskjellene mellom folk er en stor utfordring for samfunnet. Ansvaret ligger hovedsakelig hos politikerne. De må lage en politikk som gjør forskjellene mellom folk mindre. Spesielt for barn.

Ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til fritid. Derfor mener Røde Kors at fritidstilbud bør bli rimeligere for fattige familier. Slik at alle barn kan delta på fotball, håndball og andre fritidsaktiviteter.

Alle barn bør også ha samme mulighet til utdanning. Uansett hvilken familie de kommer fra, skal barn få de samme mulighetene til å utvikle seg.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Barn padler kano
Barn padler kano

Kilder:

 • Fløtten, Tone (red.):
  Barnefattigdom (2009)
  Oslo. Gyldendal akademisk.

 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. YouTube
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK Skole
  7. Getty Images