Hva menes med sosial ulikhet?

Sosial ulikhet handler om at det er forskjeller på folk når det kommer til inntekt, økonomi, utdanning og sosiale muligheter. FNs bærekraftsmål nummer 10 fokuserer på mindre ulikhet. FN mener at man må utjevne ulikhetene både mellom land og innad i landene.

Norge er et land med små forskjeller, men samtidig har man sett en økning på sosiale ulikheter de siste 20 årene.

Før du leser videre om sosial ulikhet, bør du kjenne til begrepet sosioøkonomisk status (sosial klasse). Det handler om folks bakgrunn i forhold til inntekt, formue og utdanning.

Forskning viser at folk med høy sosioøkonomisk status har bedre muligheter og helse enn de med lav sosioøkonomisk status. Siden de sosiale forskjellene påvirker folks liv, blir politikerne svært bekymret hvis forskjellene øker for raskt.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Sosialt gap
Sosialt gap

 

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!