Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
Bli kjent med …

Tyrannosaurus

Tyrannosaurus er kanskje verdens mest kjente og populære dinosaur.

Tyrannosaurus uten bakgrunn
Lys bakgrunn av stein

Utseende

Tyrannosaurus stod på to ben og kunne bli 12,5 meter lang og 4 meter høy ved hoften. Vekten kunne variere fra 4 til 18 tonn. Den ble regnet som den største rovdinosauren inntil man fant den enda større Giganotosaurus i 1993.

Kjevene til Tyrannosaurus hadde et stort antall tenner som kunne bli 15 centimeter lange. Tennene kunne gå tvers igjennom kraftige knokler.

Forbeina var små og nådde ikke frem til munnen. Kroppen var ganske kort og kraftig, og hoftepartiet var enormt. Halen var lang og kunne ha hele 40 halevirvler.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tyrannosaurus

Levevis

Tyrannosaurus hadde voldsomme kjevemuskler. Den hadde antakelig et av de kraftigste bittene hos noe landlevende dyr. Slike kraftige bitt er typiske hos rovdyr som lever av åtsler. Åtsler er døde dyr som har begynt å råtne. I vår tid er hyener typiske åtseldyr.

Om Tyrannosaurus var en åtseleter, eller om den drepte sin egen mat, vet vi ikke sikkert. Uansett kunne den store kroppen jage vekk andre dyr mens den drev jakt eller spiste.

Tyrannosaurus var fullvoksen før den ble 20 år. Den kunne bli nesten 30 år gammel. Den raske veksten er en av årsakene til at man tror at Tyrannosaurus hadde høy kroppstemperatur. Den kunne løpe i 29 kilometer i timen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tyrannosaurus jakter

Kilder:

 • Hoel, Ole Andreas; Delsett, Lene Liebe: Tyrannosaurus Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M10 18 fra https://snl.no/Tyrannosaurus

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images