Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

Verdensreligionene – buddhismen

Buddhismen er en religion som ble stiftet av Buddha for 2500 år siden i India. Rundt sju prosent av verdens befolkning er buddhister.

Accessibility icon Verdensreligionene – buddhismen
Verdensreligionene:

Buddhismen

Buddhismen ble en religion for 2500 år siden i India. Religionen er oppkalt etter Buddha. De første tilhengerne av buddhismen var fattige munker. De hadde ikke lov til å eie noe eller å ha familie. Det kalles askese. Munkelivet er fortsatt vanlig i mange buddhistiske land.

Buddhister tror at mennesker og dyr blir født på ny når de dør. Det kalles reinkarnasjon. Målet til en buddhist er å ikke bli født på ny. De vil gjerne komme til nirvana. Et sted uten smerte og lidelse. For å komme dit må de oppføre seg skikkelig. De må ha god karma, som det heter. Munkene har nirvana som sitt høyeste mål.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Utbredelse 

De første buddhistmunkene hadde ikke noe fast hjem. De vandret rundt for å spre religionen. Etter hvert bygget de templer der de kunne bo.

Det er ikke bare munker som er buddhister. I dag finnes det 500 millioner buddhister over hele verden. Buddhismen er verdens fjerde største religion. De fleste bor i Asia, men det er også buddhister i Europa og USA. 

Buddhistiske munker på tur

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!