Verdensreligionene:

Buddhismen

Buddhismen ble en religion for 2500 år siden i India. Religionen er oppkalt etter Buddha. De første tilhengerne av buddhismen var fattige munker. De hadde ikke lov til å eie noe eller å ha familie. Det kalles askese. Munkelivet er fortsatt vanlig i mange buddhistiske land.

Buddhister tror at mennesker og dyr blir født på ny når de dør. Det kalles reinkarnasjon. Målet til en buddhist er å ikke bli født på ny. De vil gjerne komme til nirvana. Et sted uten smerte og lidelse. For å komme dit må de oppføre seg skikkelig. De må ha god karma, som det heter. Munkene har nirvana som sitt høyeste mål.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Utbredelse 

De første buddhistmunkene hadde ikke noe fast hjem. De vandret rundt for å spre religionen. Etter hvert bygget de templer der de kunne bo.

Det er ikke bare munker som er buddhister. I dag finnes det 500 millioner buddhister over hele verden. Buddhismen er verdens fjerde største religion. De fleste bor i Asia, men det er også buddhister i Europa og USA. 

Buddhistiske munker på tur

Sentrale skikkelser 

Buddhisme handler om Buddha og hans lære. Buddha var opprinnelig en ung prins i India, som het Siddharta. En natt rømte han fra luksuslivet i slottet for å finne en dypere mening med livet. Han satte seg under et fikentre. Etter hvert forstod han hvordan livet skulle leves for å oppnå nirvana, frihet fra lidelse. Da fikk han tittelen Buddha.

Buddha var opptatt av at vi skal være gode mot hverandre. Vi skal ikke bruke vold. Buddha er ikke en gud, men en læremester. Han vil lære mennesker hvordan livet kan bli uten smerte og lidelse.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hellige steder 

Stedet der Buddha satt og tenkte, heter Buddh Gaya, og ligger i India. Mange buddhister reiser hit. Fikentreet som vokser her, skal være en avlegger av treet som Buddha satt under. Ved siden av fikentreet står et tempel.

I buddhismen regnes dette stedet som verdens sentrum. 

Hellige skrifter 

Buddhismen har ikke én hellig bok. De har mange bøker. Disse inneholder blant annet fortellinger om Buddha. Tekstene inneholder mye livsvisdom. Vi skal ikke drepe mennesker eller plage dyr. Vi må ta vare på naturen, og vise omsorg for dem som trenger det.
Hendene til Tibetansk munk som leser en bok

Høytider 

Vesak er buddhistenes viktigste høytid. Den feires i april/mai. De spiser god mat, leker, synger og gir hverandre kort og gaver. De pynter husene sine med lykter og flagg.

Festen feires til minne om Buddhas fødsel og hans lære. Det viktigste er Buddhas lære, og ikke hans fødsel. I kristendommen feires julen fordi Jesus ble født.

Vesak, Lanterner flyr opp mot himmelen

Symboler 

Et symbol er gjerne en ting som forteller noe annet enn akkurat det vi ser. Et sverd kan symbolisere krig. Et hjerte kan symbolisere kjærlighet. I buddhismen har hjulet sterk symbolikk. Dette kalles samsara, livets hjul. Den runde formen viser at livet er en evig reise. Mennesker blir hele tiden født på ny. Et annet symbol er dharma-hjulet med åtte eiker. Eikene viser at det er åtte veier til nirvana. Lotusplanten har også symbolsk betydning. Den springer ut i grumsete vann med hvite og rosa blomster. Det skitne vannet er verden rundt oss. Fra denne verdenen kan livet oppstå som en vakker blomst. 

Ritualer 

Et ritual er noe vi gjentar ofte og på bestemte måter. Et eksempel er den kristne julefeiringen.

Buddhismen har mange ritualer. De vanligste er å bukke for Buddha-figuren og tenne røkelse med sterk duft i tempelet. Høytlesing av hellige tekster gjør at mennesker, dyr og eiendom får beskyttelse.

I en buddhistisk begravelse skal den døde få en god overgang til det neste liv. 

Kunst og bygninger 

Statuer og kunst har en stor plass i buddhismen. Det er ikke som i islam der man ikke har lov til å avbilde Muhammed.

Buddhistene går i tempelet for å tilbe Buddha. Tempelet kan ha Buddha-figurer både utenfor og innenfor. 

Buddhisme i Norge 

Det finnes cirka 40 000 buddhister i Norge. Rundt 13 000 av dem er aktive i en buddhistisk menighet. De fleste norske buddhister har vietnamesisk bakgrunn.

Noen er vokst opp med buddhisme, men er ikke aktive i en menighet. Andre har oppdaget buddhismen selv og følger Buddhas lære. Buddhister er like forskjellige som andre troende.

Kilder:

 • Kværne, Per; Borgland, Jens Wilhelm: Buddha i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/Buddha
 • Kværne, Per; Borgland, Jens Wilhelm: buddhisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/buddhisme

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images