Verdensreligionene – buddhismen

Buddhismen er en religion som ble stiftet av Buddha for 2500 år siden i India. Rundt sju prosent av verdens befolkning er buddhister.

Accessibility icon Verdensreligionene – buddhismen
Verdensreligionene:

Buddhismen

Buddhismen ble en religion for 2500 år siden i India. Religionen er oppkalt etter Buddha. De første tilhengerne av buddhismen var fattige munker. De hadde ikke lov til å eie noe eller å ha familie. Det kalles askese. Munkelivet er fortsatt vanlig i mange buddhistiske land.

Buddhister tror at mennesker og dyr blir født på ny når de dør. Det kalles reinkarnasjon. Målet til en buddhist er å ikke bli født på ny. De vil gjerne komme til nirvana. Et sted uten smerte og lidelse. For å komme dit må de oppføre seg skikkelig. De må ha god karma, som det heter. Munkene har nirvana som sitt høyeste mål.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Utbredelse 

De første buddhistmunkene hadde ikke noe fast hjem. De vandret rundt for å spre religionen. Etter hvert bygget de templer der de kunne bo.

Det er ikke bare munker som er buddhister. I dag finnes det 500 millioner buddhister over hele verden. Buddhismen er verdens fjerde største religion. De fleste bor i Asia, men det er også buddhister i Europa og USA. 

Buddhistiske munker på tur
Buddhistiske munker på tur

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!