Verdensreligionene:

Buddhismen

Buddhismen ble stiftet for 2500 år siden nord i India. Religionen er oppkalt etter sin opphavsmann, Buddha, som betyr ‘den oppvåknede’. De første tilhengerne av buddhismen var munker. Tiggermunkene fulgte Buddhas regler, som at det ikke er lov å eie noe, ha familie eller ha et seksuelt liv. Det kalles askese. Munkelivet er fortsatt vanlig i mange buddhistiske land. 

Buddhister tror på reinkarnasjon, at mennesker og dyr blir født på ny. De tror også at alt du gjør i dette livet, får konsekvenser i ditt eget liv eller i det neste. Det kalles karma. Målet er å slippe gjenfødelse, å oppnå nirvana. Det kan ligne litt paradis i kristendommen. Da må man ha god karma, det vil si at man har gjort gode handlinger. Man får også god karma av å konsentrere seg om sitt åndelige, indre liv. Munkene lever etter dette til punkt og prikke, for å oppnå nirvana, uten for mange gjenfødelser. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Utbredelse 

De første buddhistmunkene vandret rundt, uten å ha noe fast hjem. Slik ble troen deres spredt. Etter hvert dannet de klostre, eller templer, der de levde et tilbaketrukket liv. Buddhismen ble utbredt også blant «vanlige» folk, som ikke var munker. I dag finnes det nærmere 500 millioner buddhister i verden. Buddhismen er verdens fjerde største religion. De fleste bor i Tibet og Himalaya-området, og i Sør- og Sørøst-Asia. Men det er også buddhister i Europa og USA. 

Buddhistiske munker på tur

Sentrale skikkelser 

Buddha og hans lære står sentralt i buddhismen. Buddha var opprinnelig en ung prins i Nord-India, som het Siddharta. En natt rømte han fra slottet og luksuslivet for å finne en dypere mening med livet. Han satte seg under et fikentre og begynte å meditere. Der kom han til en klar erkjennelse av tilværelsens sammenheng og hvordan man slipper lidelse, altså nirvana. Dette var hans oppvåkning, og nå fikk han tittelen Buddha. Resten av livet reiste han rundt og underviste.  

Buddha var opptatt av toleranse og ikke-vold. Han holdt taler som viste en intellektuell klarhet og skarp psykologisk innsikt. Buddhistene ser ikke på Buddha som en gud, men som en læremester. Noen buddhister mener riktignok at Buddha er guddommelig. Han er Buddha med stor B, men det finnes en rekke buddhaer etter ham. Det vil si personer som er totalt frigjort fra lidelse, gjenfødelse og smerte.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hellige steder 

Buddh Gaya i India er stedet der Buddha skal ha fått sin oppvåkning. Mange buddhister reiser hit på pilegrimsreise. Her vokser et fikentre som skal være en avlegger av treet som Buddha satt og mediterte under. Ved siden av fikentreet står et gammelt buddhistisk tempel. 

Ifølge gammelt buddhistisk verdenssyn regnes dette stedet som verdens sentrum. 

Hellige skrifter 

Buddhismen har ikke én hellig bok. I stedet finnes en rik og variert samling av bøker og skrifter. Disse inneholder blant annet fortellinger og myter om Buddha. Den meste kjente samlingen er Sutraene, som tar for seg Buddhas taler og samtaler. Buddhismen har mange retninger og derfor mange måter å lese tekstene på. Tekstene inneholder mye filosofi og livsvisdom. Som at man ikke skal drepe, ikke plage dyr, ta vare på naturen og vise omsorg for dem som trenger det.

Hendene til Tibetansk munk som leser en bok

Høytider 

Vesak er buddhistenes viktigste høytid. Den feires i april/mai. Vesak er buddhistenes navn på denne måneden. Da går buddhistene i tempelet og feirer hjemme hos hverandre. De spiser god mat, leker, synger og gir hverandre gaver. De pynter husene sine med lykter og flagg. Og de sender hverandre vesakkort. I tempelet heller barna vann over Buddha-statuen, og de voksne setter blomster og frukt foran den. Festen feires til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død, men mest av alt feirer de oppvåkningen. Det er denne hendelsen som markerer starten på buddhismen. Buddhas gave til verden er hans lære, ikke hans fødsel. 

Vesak, Lanterner flyr opp mot himmelen

Symboler 

I buddhismen har hjulet sterk symbolikk. Den runde formen viser det evige kretsløpet der mennesker stadig blir født på ny. Dette kalles samsara, livets hjul. 

Et annet symbol er dharma-hjulet med åtte eiker. Dharma betyr lære eller sannhet. De åtte eikene symboliserer den åttedelte veien til nirvana.  

Lotusplanten har også symbolsk betydning. Den springer ut i grumsete vann med sine hvite og blekrosa blomster. Buddhistene sammenligner det skitne vannet med den verdenen som omgir oss. Fra denne oppstår livet, som bærer i seg spiren til renhet og frelse. 

Ritualer 

Et ritual er noe vi gjentar bevisst og etter et bestemt mønster. Buddhismen har mange ritualer. Både munker, nonner og lekfolk utfører mange ritualer. De vanligste er å bukke for Buddha-figuren og tenne røkelse i tempelet. Høytlesing av hellige tekster skal ha en særlig beskyttende effekt for både mennesker og eiendom. I mange buddhistiske land er det munkene og læremestrene som utfører de religiøse ritualene som hører til begravelser. Det skal sikre at den avdøde får en god overgang til det neste liv. 

Kunst og bygninger 

Statuer og andre avbildninger har en stor plass i buddhismen. Særlig Buddha-statuen er hellig for buddhister. Den er dermed mer enn bare et kunstverk. Statuen er ofte hul og fylt med papirstrimler med hellige formler og tekster 

Buddhistene går i tempelet for å dyrke og tilbe Buddha. Tempelet kan ha Buddha-figurer både utenfor og innenfor. 

Buddhisme i Norge 

Det finnes cirka 40 000 buddhister i Norge. Rundt 13 000 av dem er registrert i et religiøst trossamfunn. De fleste norske buddhister har vietnamesisk bakgrunn, men det finnes et par tusen buddhister som har etnisk norsk bakgrunn. Noen er altså knyttet til buddhismen gjennom sin kultur og oppvekst, uten kanskje å praktisere religionen aktivt, mens andre har oppdaget buddhismen selv og fordypet seg i troen. Buddhister er altså en mangfoldig gruppe, akkurat som i alle andre religioner.

Kilder:

 • Kværne, Per; Borgland, Jens Wilhelm: Buddha i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/Buddha
 • Kværne, Per; Borgland, Jens Wilhelm: buddhisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/buddhisme

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images