Verdensreligionene – buddhismen

Buddhismen er en religion som ble stiftet av Buddha for 2500 år siden. Rundt 7 prosent av verdens befolkning er buddhister.

Accessibility icon Verdensreligionene – buddhismen
Verdensreligionene:

Buddhismen

Buddhismen ble stiftet for 2500 år siden nord i India. Religionen er oppkalt etter sin opphavsmann, Buddha, som betyr ‘den oppvåknede’. De første tilhengerne av buddhismen var munker. Tiggermunkene fulgte Buddhas regler, som at det ikke er lov å eie noe, ha familie eller ha et seksuelt liv. Det kalles askese. Munkelivet er fortsatt vanlig i mange buddhistiske land. 

Buddhister tror på reinkarnasjon, at mennesker og dyr blir født på ny. De tror også at alt du gjør i dette livet, får konsekvenser i ditt eget liv eller i det neste. Det kalles karma. Målet er å slippe gjenfødelse, å oppnå nirvana. Det kan ligne litt paradis i kristendommen. Da må man ha god karma, det vil si at man har gjort gode handlinger. Man får også god karma av å konsentrere seg om sitt åndelige, indre liv. Munkene lever etter dette til punkt og prikke, for å oppnå nirvana, uten for mange gjenfødelser. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Utbredelse 

De første buddhistmunkene vandret rundt, uten å ha noe fast hjem. Slik ble troen deres spredt. Etter hvert dannet de klostre, eller templer, der de levde et tilbaketrukket liv. Buddhismen ble utbredt også blant «vanlige» folk, som ikke var munker. I dag finnes det nærmere 500 millioner buddhister i verden. Buddhismen er verdens fjerde største religion. De fleste bor i Tibet og Himalaya-området, og i Sør- og Sørøst-Asia. Men det er også buddhister i Europa og USA. 

Buddhistiske munker på tur
Buddhistiske munker på tur

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!