Verdensreligionene:

Buddhismen

Buddhismen ble en religion for 2500 år siden i India. Religionen er oppkalt etter sin opphavsmann, Buddha. De første tilhengerne av buddhismen var fattige munker. De fulgte Buddhas regler om at det ikke er lov å eie noe eller å ha familie. Det kalles askese. Munkelivet er fortsatt vanlig i mange buddhistiske land. 

Buddhister tror at mennesker og dyr blir født på ny. Det kalles reinkarnasjon. De tror også at alt du gjør i dette livet har betydning for det neste livet. Det kalles karma. Målet er å ikke bli født på ny, men oppnå nirvana. For å komme dit må du ha gjort mange gode handlinger. Samtidig er det viktig å konsentrere seg om sitt åndelige, indre liv. Munkene lever etter dette hver eneste dag.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Utbredelse 

De første buddhistmunkene vandret rundt, uten å ha noe fast hjem. Slik ble troen deres spredt. Etter hvert bygget de klostre, eller templer, der de levde tilbaketrukket fra andre mennesker. Buddhismen ble utbredt også blant «vanlige» folk, som ikke var munker. I dag finnes det 500 millioner buddhister over hele verden. Buddhismen er verdens fjerde største religion. De fleste bor i Tibet og Himalaya-området og i Sør-Asia. Men det er også buddhister i Europa og USA. 

Buddhistiske munker på tur

Sentrale skikkelser 

Buddha og hans lære står sentralt i buddhismen. Buddha var opprinnelig en ung prins i Nord-India, som het Siddharta. En natt rømte han fra luksuslivet i slottet for å finne en dypere mening med livet. Han satte seg under et fikentre og begynte å meditere. Der forstod han hvordan livet skulle leves for å oppnå nirvana, frihet fra lidelse. Nå fikk han tittelen Buddha. Resten av livet reiste han rundt og underviste.  

Buddha var opptatt av at vi skal respektere hverandre. Vi skal ikke bruke vold for å oppnå noe. Buddhistene ser ikke på Buddha som en gud, men som en læremester. Noen buddhister mener riktignok at Buddha er som en gud. Han er Buddha med stor B. Det kom mange buddhaer etter ham. En buddha er en person som er fri fra lidelse, gjenfødelse og smerte.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hellige steder 

Buddh Gaya i India er stedet der Buddha skal ha fått sine tanker om livet. Mange buddhister reiser hit på pilegrimsreise. Her vokser et fikentre som skal være en avlegger av treet som Buddha satt og mediterte under. Ved siden av fikentreet står et buddhistisk tempel. 

I buddhismen regnes dette stedet som verdens sentrum. 

Hellige skrifter 

Buddhismen har ikke én hellig bok. De har en stor samling av bøker og skrifter. Disse inneholder blant annet fortellinger og myter om Buddha. Den mest kjente samlingen er Sutraene, som tar for seg Buddhas taler og samtaler. Tekstene inneholder mye livsvisdom. Som at man ikke skal drepe, ikke plage dyr, ta vare på naturen og vise omsorg for dem som trenger det.

Hendene til Tibetansk munk som leser en bok

Høytider 

Vesak er buddhistenes viktigste høytid. Den feires i april/mai. De spiser god mat, leker, synger og gir hverandre kort og gaver. De pynter husene sine med lykter og flagg.

I tempelet heller barna vann over Buddha-statuen, og de voksne setter blomster og frukt foran den. Festen feires til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død, men mest av alt feirer de oppvåkningen. Da han fikk nye tanker om livet og innførte buddhismen. Buddhas gave til verden er hans lære, ikke hans fødsel. 

Vesak, Lanterner flyr opp mot himmelen

Symboler 

I buddhismen har hjulet sterk symbolikk. Den runde formen viser det evige kretsløpet der mennesker stadig blir født på ny. Dette kalles samsara, livets hjul. 

Et annet symbol er dharma-hjulet med åtte eiker. Dharma betyr lære eller sannhet. Det er åtte veier til nirvana.  

Lotusplanten har også symbolsk betydning. Den springer ut i grumsete vann med sine hvite og blekrosa blomster. Buddhistene sammenligner det skitne vannet med verden rundt oss. Fra denne oppstår livet, som bærer i seg spiren til renhet og frelse. 

Ritualer 

Et ritual er noe vi gjentar ofte og på bestemte måter. Buddhismen har mange ritualer. Både munker, nonner og lekfolk utfører mange ritualer. De vanligste er å bukke for Buddha-figuren og tenne duftende røkelse i tempelet. Høytlesing av hellige tekster gir beskyttelse for både mennesker, dyr og eiendom.

I mange buddhistiske land er det ofte munker som gjennomfører begravelser. De religiøse ritualene skal sikre at den avdøde får en god overgang til det neste liv.

Kunst og bygninger 

Statuer og kunst har en stor plass i buddhismen. Buddha-statuen er hellig for buddhister, og dermed mer enn bare et kunstverk. Statuen er ofte hul og fylt med hellige tekster 

Buddhistene går i tempelet for å dyrke og tilbe Buddha. Tempelet kan ha Buddha-figurer både utenfor og innenfor. 

Buddhisme i Norge 

Det finnes cirka 40 000 buddhister i Norge. Rundt 13 000 av dem er aktive i et religiøst trossamfunn. De fleste norske buddhister har vietnamesisk bakgrunn. Det finnes også et par tusen etnisk norske buddhister.

Noen er knyttet til buddhismen gjennom kultur og oppvekst, uten å praktisere religionen aktivt. Andre har oppdaget buddhismen selv, og fordypet seg i troen. Buddhister er en mangfoldig gruppe, akkurat som i alle andre religioner.

Kilder:

 • Kværne, Per; Borgland, Jens Wilhelm: Buddha i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/Buddha
 • Kværne, Per; Borgland, Jens Wilhelm: buddhisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. april 2021 fra https://snl.no/buddhisme

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images