Verdensreligionene – buddhismen

Buddhismen er en religion som ble stiftet av Buddha for 2500 år siden i India. Rundt sju prosent av verdens befolkning er buddhister.

Accessibility icon Verdensreligionene – buddhismen
Verdensreligionene:

Buddhismen

Buddhismen ble en religion for 2500 år siden i India. Religionen er oppkalt etter sin opphavsmann, Buddha. De første tilhengerne av buddhismen var fattige munker. De fulgte Buddhas regler om at det ikke er lov å eie noe eller å ha familie. Det kalles askese. Munkelivet er fortsatt vanlig i mange buddhistiske land. 

Buddhister tror at mennesker og dyr blir født på ny. Det kalles reinkarnasjon. De tror også at alt du gjør i dette livet har betydning for det neste livet. Det kalles karma. Målet er å ikke bli født på ny, men oppnå nirvana. For å komme dit må du ha gjort mange gode handlinger. Samtidig er det viktig å konsentrere seg om sitt åndelige, indre liv. Munkene lever etter dette hver eneste dag.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Utbredelse 

De første buddhistmunkene vandret rundt, uten å ha noe fast hjem. Slik ble troen deres spredt. Etter hvert bygget de klostre, eller templer, der de levde tilbaketrukket fra andre mennesker. Buddhismen ble utbredt også blant «vanlige» folk, som ikke var munker. I dag finnes det 500 millioner buddhister over hele verden. Buddhismen er verdens fjerde største religion. De fleste bor i Tibet og Himalaya-området og i Sør-Asia. Men det er også buddhister i Europa og USA. 

Buddhistiske munker på tur
Buddhistiske munker på tur

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!