Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

Verdensreligionene – buddhismen

Buddhismen er en religion som ble stiftet av Buddha for 2500 år siden i India. Rundt sju prosent av verdens befolkning er buddhister.

Accessibility icon Verdensreligionene – buddhismen
Verdensreligionene:

Buddhismen

Buddhismen ble en religion for 2500 år siden i India. Religionen er oppkalt etter sin opphavsmann, Buddha. De første tilhengerne av buddhismen var fattige munker. De fulgte Buddhas regler om at det ikke er lov å eie noe eller å ha familie. Det kalles askese. Munkelivet er fortsatt vanlig i mange buddhistiske land. 

Buddhister tror at mennesker og dyr blir født på ny. Det kalles reinkarnasjon. De tror også at alt du gjør i dette livet har betydning for det neste livet. Det kalles karma. Målet er å ikke bli født på ny, men oppnå nirvana. For å komme dit må du ha gjort mange gode handlinger. Samtidig er det viktig å konsentrere seg om sitt åndelige, indre liv. Munkene lever etter dette hver eneste dag.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Utbredelse 

De første buddhistmunkene vandret rundt, uten å ha noe fast hjem. Slik ble troen deres spredt. Etter hvert bygget de klostre, eller templer, der de levde tilbaketrukket fra andre mennesker. Buddhismen ble utbredt også blant «vanlige» folk, som ikke var munker. I dag finnes det 500 millioner buddhister over hele verden. Buddhismen er verdens fjerde største religion. De fleste bor i Tibet og Himalaya-området og i Sør-Asia. Men det er også buddhister i Europa og USA. 

Buddhistiske munker på tur

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!