Verdensreligionene – jødedommen

Jødedom er den eldste av verdensreligionene vi har i dag. Jødene tror på én Gud og at de tilhører ett bestemt folk.

Accessibility icon Verdensreligionene – jødedommen
Verdensreligionene:

Jødedommen  

Jødedommen er cirka 3000 år gammel og kommer fra Midtøsten. Historien til jødene begynner med Abraham. Han gjorde en avtale med Gud om at jødene skulle få sitt eget land.

Ordet «jøde» betydde opprinnelig ‘innbygger i Judea’ (nåværende Palestina).

Utbredelse 

I det landet som Gud hadde lovet jødene, bodde det noen andre. Det førte til kriger og uroligheter. Jødene måtte flytte fra sted til sted. De har derfor bodd spredd over hele verden.

Da kristendommen vokste, ble jødene møtt med hat. De kristne mente at de blant annet hadde drept Jesus. På 1800-tallet utviklet dette seg til det vi kaller antisemittisme i Europa. Dette hatet brukte Adolf Hitler, nazistenes leder, i sitt forsøk på å utrydde jødene under 2. verdenskrig.

På grunn av jødeutryddelsen – Holocaust – fikk jødene etter krigen et eget land, Israel. Det var FN som bestemte dette. Nå skulle jødene endelig få det landet Gud hadde lovet dem. Det var bare ett stort problem: Det bodde noen der fra før – palestinerne. Det førte igjen til krig. En krig som de fortsatt ikke er ferdige med.

I dag bor det 6 millioner jøder i Israel og 5 millioner jøder i USA.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
A Jewish boy surrenders in Warsaw
A Jewish boy surrenders in Warsaw

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!