Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

Verdensreligionene – jødedommen

Jødedom er den eldste av verdensreligionene vi har i dag. Jødene tror på én Gud og at de tilhører ett bestemt folk.

Accessibility icon Verdensreligionene – jødedommen
Verdensreligionene:

Jødedommen  

Jødedommen er cirka 3000 år gammel og kommer fra Midtøsten. Historien til jødene begynner med Abraham. Han gjorde en avtale med Gud om at jødene skulle få sitt eget land.

Ordet «jøde» betydde opprinnelig ‘innbygger i Judea’ (nåværende Palestina).

Utbredelse 

I det landet som Gud hadde lovet jødene, bodde det noen andre. Det førte til kriger og uroligheter. Jødene måtte flytte fra sted til sted. De har derfor bodd spredd over hele verden.

Da kristendommen vokste, ble jødene møtt med hat. De kristne mente at de blant annet hadde drept Jesus. På 1800-tallet utviklet dette seg til det vi kaller antisemittisme i Europa. Dette hatet brukte Adolf Hitler, nazistenes leder, i sitt forsøk på å utrydde jødene under 2. verdenskrig.

På grunn av jødeutryddelsen – Holocaust – fikk jødene etter krigen et eget land, Israel. Det var FN som bestemte dette. Nå skulle jødene endelig få det landet Gud hadde lovet dem. Det var bare ett stort problem: Det bodde noen der fra før – palestinerne. Det førte igjen til krig. En krig som de fortsatt ikke er ferdige med.

I dag bor det 6 millioner jøder i Israel og 5 millioner jøder i USA.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
A Jewish boy surrenders in Warsaw

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!