Verdensreligionene – jødedommen

Jødedom er en av de eldste verdensreligionene vi har i dag. Jødene tror på én Gud og at de tilhører ett bestemt folk.

Accessibility icon Verdensreligionene – jødedommen
Verdensreligionene:

Jødedommen 

Jødedommen er cirka 3000 år gammel og har sitt utspring i Midtøsten. Historien til jødene begynner med at Abraham ble utvalgt av Gud, og han inngikk en pakt mellom Gud og sine etterkommere. Abraham regnes som stamfar til både jødedommen, kristendommen og islam.  

Ordet «jøde» betydde opprinnelig ‘innbygger i Judea’ (nåværende Palestina). 

Utbredelse 

Landet som jødene var lovet av Gud, var plassert mellom flere stormakter. Det førte til kriger og uroligheter. Det betyr at jødene tidlig ble forvist ut av landet. De ble fordrevet, men mange flyttet også frivillig og slo seg ned andre steder. Jødene har derfor levd som minoritet innenfor mange ulike kulturer og religioner. Det har også ført til at jødedommen har utviklet seg i mange retninger. 

I takt med at kristendommen vokste og ble en egen selvstendig religion, vokste også de kristnes motstand mot jødedommen. Hat og mistenksomhet mot jøder ble vanlig. På 1800-tallet utviklet dette seg til antisemittisme i Europa, også i Norge. Adolf Hitler utnyttet jødehatet på 1930-tallet, med nazismen. Det førte til et av historiens mørkeste kapitler, Holocaust, folkemordet på jødene før og under andre verdenskrig. 

På grunn av jødeutryddelsen fikk jødene etter krigen en egen stat, Israel. Den ble vedtatt og opprettet av FN. Nå skulle jødene endelig få sitt lovede land, slik de var lovet av Gud. Det var bare et lite problem: Det bodde noen der fra før av – palestinerne. Palestina erklærte krig med Israel fra første stund. Krigen førte til at Israel la under seg enda mer land enn FN hadde bestemt.  

Siden har uro og konflikter preget området. Israelske myndigheter har systematisk forfulgt og undertrykt palestinerne, og mange har flyktet. 

I dag bor det 6 millioner jøder i Israel og 5 millioner jøder i USA. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
A Jewish boy surrenders in Warsaw
A Jewish boy surrenders in Warsaw

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!