Verdensreligionene – jødedommen

Jødedom er den eldste av verdensreligionene vi har i dag. Jødene tror på én Gud og at de tilhører ett bestemt folk.

Accessibility icon Verdensreligionene – jødedommen
Verdensreligionene:

Jødedommen  

Jødedommen er cirka 3000 år gammel og vokste fram i Midtøsten. Historien til jødene begynner med Abraham. Han inngikk en pakt mellom Gud og sine etterkommere. De skulle blant annet få sitt eget land.

Abraham regnes som stamfar til både jødedommen, kristendommen og islam. Ordet «jøde» betydde opprinnelig ‘innbygger i Judea’ (nåværende Palestina). 

Utbredelse 

Landet som jødene var lovet av Gud, var plassert mellom flere stormakter. Det førte til kriger og uroligheter. Jødene måtte derfor flykte fra sted til sted. Mange flyttet også frivillig og slo seg ned andre steder. Jødene har derfor levd som minoritet sammen med andre kulturer og religioner.

Samtidig med at kristendommen vokste og ble en egen religion, vokste også de kristnes motstand mot jødedommen. Mange kristne hatet jødene. På 1800-tallet utviklet dette seg til antisemittisme i Europa. Adolf Hitler, nazistenes leder, utnyttet jødehatet på 1930-tallet. Det førte til et av historiens mørkeste kapitler – Holocaust – folkemordet på jødene før og under andre verdenskrig. 

På grunn av jødeutryddelsen fikk jødene etter krigen en egen stat, Israel. Den ble opprettet av FN. Nå skulle jødene endelig få det landet Gud hadde lovet dem. Det var bare ett stort problem: Det bodde noen der fra før – palestinerne. Palestina erklærte krig med Israel fra første stund. Krigen førte til at Israel tok mer land enn FN hadde bestemt.

Siden har uro og konflikter preget området. Myndighetene i Israel har forfulgt og undertrykt palestinerne, og mange har flyktet. 

I dag bor det 6 millioner jøder i Israel og 5 millioner jøder i USA. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
A Jewish boy surrenders in Warsaw
A Jewish boy surrenders in Warsaw

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!