Yrkesrettet skriving i norskfaget

Du som leser denne teksten, går sannsynligvis et yrkesfaglig løp på videregående. Kanskje skal du bli helsefagarbeider og jobbe med eldre eller gå byggfag for å bli tømrer. Du har kanskje en drøm om å bli en skikkelig dyktig kjølemontør eller en omsorgsfull barne- og ungdomsarbeider i barnehage. Kanskje vil du bli tannpleier, agronom, blikkenslager, konditor eller mekaniker.

Accessibility icon Yrkesrettet skriving i norskfaget

Muntlig og skriftlig kommunikasjon

Uansett hva du skal bli, så er norskfaget spesielt viktig for deg som skal ta et fagbrev. For om ikke så lenge trenger du å ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter for å utøve yrket ditt på en forsvarlig og korrekt måte.

Det er to områder vi trener spesielt mye på i norskfaget på yrkesfag. Det er muntlig og skriftlig kommunikasjon. Om bare ett år skal du ut som lærling. Da skal du gjøre deg forstått både muntlig og skriftlig.  Skal du bli helsefagarbeider, må du blant annet vite hva som kjennetegner god kommunikasjon med eldre, og du må kunne lese og skrive en prosedyre (framgangsmåte).

En elektriker vil ha behov for å kunne tolke manualer og sende e-post med pristilbud til kunder. Skal du jobbe i barnehage, bør du vite hvordan du skal kommunisere med barn på en god måte, og hvordan du skriver referater og pedagogiske rapporter.

De tekstene du leser og skriver i jobben din som fagarbeider, hører til det vi kaller yrkesfaglige sjangre.Det er viktig at du får god opplæring i yrkesrettet skriving. At du trener på å skrive de tekstene din fremtidige jobb vil forvente at du kan. Sjangrene du må mestre, avhenger av hvilket yrke du skal utøve. Tenk etter: Hvilke tekster tror du at du trenger å kunne for å utøve ditt fremtidige yrke?

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
En bunke med papirer med binders på et trebord innendørs
En bunke med papirer med binders på et trebord innendørs

Unike fagspråk

 • Vet du hva en drager er?
 • Hva med konflagrasjon?
 • Er du kjent med forkortelsen HLR?
 • Eller betydning av grupperingsteknikk?
 • Hva vil det si å sautere?

Om du skal bli tømrer, elektriker, ambulansemedarbeider, kokk eller blomsterdekoratør, kan det hende du gjenkjente et av ordene som ble nevnt over. Som fagarbeider vil du bruke fagspråk når du kommuniserer i jobbsammenheng.

Fagspråk er en måte å bruke språket på som de som arbeider innenfor et fagområde, har til felles. Et fagspråk innenfor et fagområde består av mange spesialuttrykk, fremmedord og egne sjargonger. Ingen fagspråk er helt like. Noen ganger kan man til og med bruke samme begrep, men tillegge det helt ulik betydning. Et eksempel er begrepet «merke». Det har nok vidt forskjellig betydning for en mediegrafiker og en helsefagarbeider.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kokker på en restaurant som lager mat og flamberer mat i en stekepanne.
Kokker på en restaurant som lager mat og flamberer mat i en stekepanne.

Dokumentering og rapportering

Selv om en tannpleier skriver helt andre tekster enn en kjølemontør, er det noen sjangre som de aller fleste fagarbeidere må mestre. Nemlig det å dokumentere og rapportere. Å rapportere innebærer at man gir viktig informasjon videre til andre. Det kan være at man som helsefagarbeider gir muntlig eller skriftlig informasjon om pasienter videre til en kollega når det er vaktskifte, eller at man som elektriker skal skrive en rapport fra sluttkontroll.

Når man skal skrive gode rapporter, trenger man å mestre fagspråket, ha kunnskap om sjangeren og kunne skrive på en presis og forståelig måte. Kokken som skriver at «Dagens rett er stekt kylling lever», eller møbelsnekkeren som skriver «Kunden ønsker spise bord», fremstår kanskje som litt uprofesjonelle?

Vi kan jo le litt av sånne eksempler, men rapportering og dokumentering er viktig for å sikre at de arbeidsoppgavene vi utfører, er faglige og forsvarlige. Det kan bli veldig dyrt for en elektriker å slurve med dokumenteringen, og kommuniserer en helsefagarbeider uklart, kan det faktisk få alvorlige konsekvenser for pasienten.

Å kunne formulere seg skriftlig og muntlig på en tydelig og korrekt måte, med et godt fagspråk, er derfor spesielt viktig for deg som kommende fagarbeider.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Kvinnelig tekniker i hvit labfrakk som jobber med en harddisk og noterer på et ark
Kvinnelig tekniker i hvit labfrakk som jobber med en harddisk og noterer på et ark

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

   1. Getty Images
   2. Getty Images
   3. Getty Images