Litteraturen vår

Litteratur er en viktig del av norskfaget, og bærer et hovedansvar for å gi elevene meningsfylte møter med skjønnlitteraturen. Å lese er en grunnleggende ferdighet, og å lese skjønnlitteratur fra ulike perioder vil gi elevene en dypere forståelse for hvordan samfunn, verdier og tanker har utviklet seg. Det å tolke, vurdere og reflektere rundt fortidens litteratur kan bidra til å gi elevene innsikt og større forståelse for egen samtid. Å lese skjønnlitteratur stimulerer også kreativitet, språkbevissthet og kan utvikle elevens evne til empati. 

Aktuelle læringsstier

Aktuelle artikler

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Eldre litteraturhistorie: Del 1 Norrøn tid

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Eldre litteraturhistorie: Del 2 Renessansen

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Eldre litteraturhistorie: Del 3 Barokken

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Eldre litteraturhistorie: Del 4 Opplysningstiden