Maten sin plass i religionane

Mat er viktig i alle dei fem verdsreligionane. Kvar av religionane har tradisjonane sine, og det følgjer strenge reglar med om kva som er lov og ikkje lov. For mange familiar er det viktig å vidareføre desse tradisjonane og reglane til barna sine. Maten speler ei viktig rolle både til kvardag og fest, men aller mest under høgtider. Kva mattradisjonar har den religionen du tilhøyrer?

Accessibility icon Maten sin plass i religionane

Religion og mat

Kunnskap om matvanar i ulike land og kjennskap til religiøse kostomsyn er nødvendig for å kunne lage god mat for alle.

Matvanar er ulike for kvart land, men dei kan òg variere frå landsdel til landsdel. Det gjeld òg ulike reglar og tradisjonar innanfor ulike religionar.

Tradisjonsmat
Tradisjonsmat

Hinduistiske mattradisjonar

Kva ein kan og ikkje kan ete, varierer innanfor dei ulike trusretningane i hinduismen. Mange er vegetarianarar, men hinduar kan òg ete kjøt. I dei tilfella der dei et kjøt, føretrekkjer dei at dyra er slakta raskt (jhatka), sidan dei meiner det påfører dyra minst smerte.

I hinduismen står familien sterkt, og måltida er viktige for å samle familien.

Nokre hinduar fastar, som betyr å ikkje ete mat over ei lenger tid eller på spesielle vekedagar. Men alt i alt er mat viktig for hinduar over heile verda.

I India er nærare 80 prosent av befolkninga hinduar, så det indiske kjøkkenet er ein viktig tradisjonsberar.

Indisk måltid
Indisk måltid

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!