Læreplantilkobling

Fag

Religion og etikk

KRLE

Mat og helse

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Etisk refleksjon
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Helsefremjande kosthald
 • Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk
 • Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv
4. trinn
KRLE
 • bruke enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
4. trinn
Mat og helse
 • samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre
7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
Mat og helse
 • lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om og utforske korleis sosialt fellesskap og samhandling kan vere med på å styrkje god helse
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
Mat og helse
 • lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar
10. trinn
Mat og helse
 • vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar
VG3
Religion og etikk
 • presentere og sammenligne noen sentrale trekk ved østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner, inkludert kristendom og islam
VG3
Religion og etikk
 • gjøre rede for og drøfte sentrale fagbegreper knyttet til religioner, filosofi, livssyn og etikk

Matens plass i religionene

Mat er viktig i alle de fem verdensreligionene. Hver av religionene har sine tradisjoner, og det følger strenge regler med om hva som er lov og ikke lov. For mange familier er det viktig å videreføre disse tradisjonene og reglene til sine barn. Maten spiller en viktig rolle både til hverdag og fest, men aller mest under høytider. Hvilke mattradisjoner har den religionen du tilhører?

Accessibility icon Matens plass i religionene

Religion og mat

Kunnskap om matvaner i ulike land og kjennskap til religiøse kosthensyn er nødvendig for å kunne lage god mat for alle.

Matvaner er forskjellige for hvert land, men kan også variere fra landsdel til landsdel. Det gjelder også forskjellige regler og tradisjoner innenfor ulike religioner.

Tradisjonsmat

Hinduistiske mattradisjoner

Hva man kan og ikke kan spise, varierer innenfor de ulike trosretningene i hinduismen. Mange er vegetarianere, men hinduer kan også spise kjøtt. I de tilfeller hvor de spiser kjøtt, foretrekker de at dyrene er slaktet raskt (jhatka), siden de mener det påfører dyrene minst smerte.

I hinduismen står familien sterkt, og måltidene er viktige for å samle familien.

Noen hinduer faster, som betyr å ikke spise mat over en lengre tid eller på spesielle ukedager. Men alt i alt er mat viktig for hinduer over hele verden.

I India er nærmere 80 prosent av befolkningen hinduer, så det indiske kjøkken er en viktig tradisjonsbærer.

Indisk måltid

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!