Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Språklæring
 • Kommunikasjon

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Engelsk
 • bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og kunnskap om språk
10. trinn
Norsk
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
10. trinn
Norsk
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
10. trinn
Norsk
 • bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster
VG1 SF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Norsk
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
VG2 SF
Norsk
 • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster
VG2 YF
Norsk
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
VG2 YF
Norsk
 • kommunisere klart og forståelig muntlig og skriftlig i yrkesrelevante sjangre
VG3 påbygging
Norsk
 • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster

Hva er handlingsverb?

I skriveoppgaver dukker det ofte opp ord som vi kaller handlingsverb. Disse hjelper deg med hva slags tekst du skal skrive. I norskfaget kan du møte på disse verbene: Å reflektere, å sammenlikne, å beskrive, å bruke, å gjøre rede for og å utforske. Men hva betyr dette egentlig?

Mann tenker over hva som egentlig var oppgavens ordlyd

Å reflektere

Å reflektere er å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved en sak. Refleksjon betyr å prøve ut egne tanker og holdninger. Da kan du lære deg selv bedre å kjenne.

Du kan få en oppgave som sier at du skal reflektere over rasisme i Norge. Du skal prøve å finne ut hva andre tenker og mener, hvordan situasjonen er i Norge og hvorfor den er sånn. Målet er å bli bedre kjent med dine egne meninger. Slike oppgaver har ingen fasit.

Hvis du legger hånda på en varm kokeplate, så vil du få vondt. Umiddelbart vil du reflektere over hvorfor du fikk vondt. Svaret er at du tok på den varme kokeplata. Nå vet du at du ikke bør gjøre det igjen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hånden til et barn prøver å ta på en varm kokeplate.

Å sammenlikne

Å sammenlikne er å undersøke likheter og forskjeller mellom to eller flere ting. Målet er at du skal se hva som er likt og hva som er ulikt. Her bør du komme med konkrete eksempler fra de to tingene du sammenlikner.

Et eksempel: I folkeeventyret «De tre bukkene Bruse» står det at trollet er stort og fælt med øyne som tinntallerkener og nese så lang som et kosteskaft. I det moderne eventyret «Bukkene Bruse på badeland» er trollet barnslig og dummer seg ut hele tiden. Dette gjør at den moderne versjonen er morsommere.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Troll gjemmer seg bak en granbusk.

Å beskrive

Når vi beskriver eller skildrer, bruker vi adjektiv. «Huset var stort og rødt.»

I skolebøker finner vi ofte beskrivende tekster. Det blir beskrevet hvordan det var å vokse opp i London under den industrielle revolusjonen, eller hvordan en vulkan får utbrudd.

Når du skal beskrive noe, må du sørge for å være konkret. Du kan gjerne bruke sansene for å beskrive hvordan noe lukter, føles eller høres ut. Dette vil gjøre handlingen mer levende.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Oransje og rødt vulkanutbrudd midt på natten.

Å gjøre rede for

Å gjøre rede for er å undersøke en sak veldig nøye.

Disse oppgavene kan ofte være litt vanskelige. Du må virkelig forstå temaet du skal skrive om. Ofte blir politikere bedt om å redegjøre for en sak. Da må de vite hva de snakker om. For eksempel hvorfor strøm er så dyrt i Norge.

Du kan få en oppgave om å gjøre rede for hvorfor Norge bør slutte å lete etter olje. Da må du sette deg skikkelig inn i temaet. Du må forklare og svare med dine egne ord, og ikke bare kopiere noe fra nettet. Hold deg til fakta. Du kan ikke bare finne på noe å skrive.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Oljeplattform foran en himmel med fiolett farge.

Å bruke

Å bruke vil si at vi gjør oss nytte av noe. Vi kan for eksempel bruke et verktøy for å fikse noe.

Dette verbet er så vanlig at vi lett kan glemme betydningen av det. Spesielt i skriveoppgaver.

Et eksempel fra en oppgave: Bruk utdraget fra «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen til å reflektere over kjønnsroller på 1800-tallet.

Her vil mange kaste seg over refleksjonsdelen, men glemme å bruke tekstutdraget. Begge deler er like viktige.

På 1800-tallet var det mange som mente kvinnene hadde mindre verdi enn mannen. De var ikke like intelligente eller verdifulle i samfunnet, men hadde en rolle som mor og kone i hjemmet. Dette ser vi eksempler på i «Et dukkehjem» når Helmer sier til Nora at hun først og fremst er mor, og at hun både tenker og taler som et barn.

På denne måten bruker du utdraget i din egen tekst.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ektepar fra tidlig 1900-tallet der mannen i mørke klær står foran kvinnen i hvite klær.

Å utforske

Å utforske betyr å undersøke ulike sider av en sak. Vi kaller det også drøfting. Å drøfte er å se en sak fra flere sider.

I utforskingsoppgaver må du være litt detektiv og litt oppfinner. Du må være nysgjerrig, og du må komme frem til nye løsninger og svar.

«Skriv en utforskende tekst om hva som skjer på jorda hvis sola plutselig slukker» kan være en slik oppgave. Her må du søke informasjon, men du vil sannsynligvis ikke finne et fasitsvar. I slike oppgaver er det viktig å bruke gode og troverdige kilder. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images