Hva er handlingsverb?

I skriveoppgaver dukker det ofte opp ord som hjelper deg med hva slags tekst du skal skrive. Disse kalles for handlingsverb. I norskfaget vil du blant annet møte på disse verbene: Å reflektere, å sammenlikne, å beskrive, å bruke, å gjøre rede for og å utforske. Men hva betyr dette egentlig?

Mann tenker over hva som egentlig var oppgavens ordlyd
Mann tenker over hva som egentlig var oppgavens ordlyd

Å reflektere

Å reflektere er å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved egne eller andres handlinger, holdninger og ideer. Vi kan også reflektere over et saksforhold, praktiske aktiviteter eller egen læring. Refleksjon innebærer å prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse.

Hvis du får en oppgave som sier at du skal reflektere over rasisme i Norge, så er din jobb å undersøke temaet. Du skal prøve å finne ut hva mennesker tenker og mener, hvordan situasjonen er i Norge og hvorfor den er sånn. Målet er å bli bedre kjent med dine egne meninger og tanker. Slike oppgaver har ingen fasit.

Vi reflekterer fra vi er små barn. Hvis du brenner hånda på en varm kokeplate, så vil du få vondt. Umiddelbart vil du reflektere over hvorfor du fikk vondt. Svaret er at du tok på den varme kokeplata. Nå vet du at du ikke bør gjøre det igjen.

Hvis vennen din er sur på deg, så vil du prøve å reflektere over hva som skjedde før vennen ble sur. Her vil du også komme frem til en ny forståelse av hvorfor situasjonen ble som den ble.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hånden til et barn prøver å ta på en varm kokeplate.
Hånden til et barn prøver å ta på en varm kokeplate.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!