Hva er et statskupp?

Et statskupp er når den sittende makten blir fjernet på en udemokratisk måte eller gjennom revolusjon. Altså når en gruppe mennesker tar over makten uten å følge reglene.

📷 Maleri av demonstranter som stormer slottet Palais de Tuileries under den franske revolusjonen i 1848.

Et statskupp kan skje på mange forskjellige måter. I historien har vi hovedsakelig sett ulike former for militærkupp. Et militærkupp er når noen ledere griper den politiske makten ved hjelp av hæren i form av vold og trusler.

Statskupp skjer ofte når det er store endringer i et land. For eksempel etter valg eller etter store økonomiske reformer. Resultatet av statskupp blir ofte et diktatur.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Opptøyer under franske revolusjonen

Diktatur

Diktatur er en styreform som kjennetegnes ved at makten ligger hos noen få. Diktatur er det motsatte av demokrati. I et diktatur har innbyggerne lite frihet, og alt styres av lederen som er diktator. I land som Iran, som har et islamsk prestestyre, kan du bli drept eller satt i fengsel hvis du retter kritikk mot regimet.

📷 USAs president Donald Trump er den første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea for å møte Kim Jong-un, øverstkommanderende av den totalitære ettpartistaten.

USAs president Donald Trump er første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea for å møte øverstkommanderende av den totalitære ettpartistaten, Kim Jong-un.

Statskupp i Chile 1973

11. september 1973 ble Chiles demokratiske regjering utsatt for et militært statskupp. Den demokratisk valgte presidenten Salvador Allende døde under det blodige statskuppet. Kuppet ble ledet av Chiles hærsjef Augusto Pinochet og hans militærjunta, med støtte fra amerikansk hold. En av årsakene til statskuppet var at de var uenige i Allendes politikk.

Pinochet beholdt makten helt frem til 1990. Pinochet er et typisk eksempel på en diktator. Under hans regime ble drap, overgrep og tortur en del av den chilenske hverdagen.

📷 Pinochet i en bilparade i Santiago i anledning 9-årsjubileet for hans statskupp.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Pinochet i en bilparade i Santiago for å feire 9-årsjubileet for hans statskupp.

Vi må ikke glemme

I historien har vi sett mange statskupp. For eksempel da Adolf Hitler tok makten i Tyskland i 1933. Dette gjorde han ved å vinne demokratiske valg. Men så i regjering gikk han forbi alle andre politiske partier og tok kontroll over hæren og alle statlige institusjoner. Et land kan med andre ord svært raskt gå fra demokrati til et diktatur.

📷 30. januar 1933: Hitler hylles som nyutnevnt rikskansler for Tyskland.

Hitler hylles som Rikskansler

Nesten-kupp i USA

6. januar 2021 samlet flere hundre av Trump-tilhengerne seg i hovedstaden Washington D.C., rundt kongressbygningen. De ville protestere mot den offisielle godkjenningen av Joe Biden som USAs neste president. President Trump, og noen av hans tilhengere, mente at presidentvalget i november 2020 ble utsatt for fusk. Trump hadde i sosiale medier uttrykt at valget var ugyldig og oppfordret folk til å protestere.

Protestene ble svært voldelige og til slutt brøt flere personer seg inn i kongressbygningen. Kongressen i USA tilsvarer Stortinget i Norge. Dette gjorde de for å tvinge frem en utsettelse av godkjenningen. Trump ba folk om å dra hjem, men han gjentok likevel anklagene om valgfusk i sosiale medier, uten å underbygge disse med noen kilder. Dette var et skremmende tegn på mistillit til demokratiet.

President Trump fikk mye oppmerksomhet for ikke å erkjenne valgnederlag, noe som anses som et viktig ledd i den demokratiske maktoverføringen. Han erkjente omsider valgtap 7. januar 2021, dagen etter stormingen av kongressbygningen, og et statskupp ble tilsynelatende avverget. I forkant av dette hadde flere av hans egne stabsmedlemmer og partikolleger snudd mot ham. Flere hadde også oppfordret visepresident Mike Pence til å få Trump avsatt kun to uker før presidentperioden hans var over.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Supernytt 8.1. 2021: Valgdrama i USA

Spol frem til 0:43 i filmen for en oppsummering av stormingen av kongressen 6.1.2021.

Hvordan kan man forebygge statskupp?

For å unngå statskupp må man styrke demokratiet. Det er viktig med god informasjon om folkets rettigheter, og hvordan demokratiet fungerer. Dette oppnår man blant annet med pressefrihet og ved at barn lærer om demokrati på skolen.

Internasjonalt samarbeid og å styrke menneskerettighetene, vil også ha stor betydning for et stødig demokrati. Ved å la FN observere når det er valg, sikrer man at valget blir gjennomført på en redelig måte.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

FNs sikkerhetsråd

I denne filmen kan du se hva FNs sikkerhetsråd kan gjøre.

 

 

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Ukjent (CC – SA 3.0)
  4. Getty Images
  5. Deutsches Bundesarchiv (CC – SA 3.0 DE)
  6. Getty Images
  7. NRK
  8. Getty Images
  9. FN Sambandet Norge – YouTube