Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv
4. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
10. trinn
KRLE
 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt

Julefeiring blir populært

Romerne feiret jul fra år 350. Julen ble veldig populær i løpet av middelalderen. Paven i Roma bestemte at julen skulle være en kristen høytid. Og ikke slik vikingene hadde feiret jul.

Farget glass i Tyska kyrkan i Gamla Stan, Stockholm

Kristen julefeiring kommer til Norge

Kong Håkon den gode innførte kristen julefeiring i Norge på 900-tallet. Det tok lang tid å forandre julefeiringen. Mange ville fortsette med den norrøne feiringen av jól.

Illustrasjon, Christian Krogh, Håkon den godes saga,  Heimskringla  (1899)

Jul i middelalderen

Et viktig budskap i jula er å være snill mot andre. Det ble vanlig å gi gaver og mat til de fattige. Du har kanskje hørt om Boxing Day som er en engelsk tradisjon? Det handler om å legge gaver til de fattige i en boks.

Illustrasjon av øl på en tre bakgrunn

Nye og gamle tradisjoner

Det ble vanlig å pynte huset med gran, furu eller kristtorn. Advent ble en ny tradisjon. Det gjorde også julegudstjenester i kirken. Sanger om Jesusbarnet ble populære. Det samme var fjøsnissen som passet på gården.

Julekrans lagt på en tre bakgrunn

Julen som nesten forsvant 

Under reformasjonen var det flere som mente at julen måtte avsluttes. Det stod ingenting om den i Bibelen.

Statue av Martin Luther i Wittenberg, Tyskland

Nye juletradisjoner

Mange nye juletradisjoner kom til Norge i løpet av 1800-tallet. De startet først hos de rike. Etter hvert fulgte andre etter. Juletreet  er ett eksempel. Julegaver ble tidligere gitt til de voksne. Nå fikk også barna gaver. Gavene var ofte praktiske ting som klær og sko. Julekort ble også en viktig tradisjon.

 

Illustrasjon av mor og datter som pynter juletre
Papirbakgrunn 8

De fattige og julen på 1800-tallet

På 1800-tallet var det mange fattige som jobbet i byene. De hadde det veldig dårlig. Frelsesarmeen, som oppsto i England på denne tiden, hjalp de fattige. Frelsesarmeen samler fortsatt inn penger til de som trenger det mest. Du har kanskje puttet penger i en av julegrytene deres?

Chicago, Julenisse i 1902

Alternativ jul

Alternativ jul er et gratis arrangement i flere byer. Fattige, ensomme, rusmisbrukere og bostedsløse inviteres til julefeiring.

Mann som gir penger til julegryta til Frelsesarmeen på Egertorget

Hitler ville forandre julen

Adolf Hitler likte ikke julefeiringen under andre verdenskrig. Jesus var jo jøde, og det likte ikke Hitler. I Norge ble det forbud mot rød lue. Rødt var et symbol på frihet. Nordmenn fortsatte å feire jul i hemmelighet.

Julekort under krigen

Stadig høyere pengeforbruk i julen

Nordmenn bruker mange penger på jul. Vi bruker mer og mer. I 2019 brukte vi i gjennomsnitt  10 700 kroner på julegaver, julemat og julepynt. Hvor mange ting trenger man egentlig? Kanskje vi også bør tenke på hva juletiden faktisk handler om.

Illustrasjon av julegaver på en tre bakgrunn
Gammelt postkort bakgrunn uten tekst

Kilder:

 • Historien om Jesus og hans samtid (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Christian Krogh
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Chicago Daily News
  8. Skjefstad (CC BY–SA 4.0)
  9. Ukjent
  10. Getty Images
  11. MatPrat – YouTube