Læreplantilkobling

Fag

Religion og etikk

KRLE

Mat og helse

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Etisk refleksjon
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Helsefremjande kosthald
 • Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk
 • Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv
4. trinn
KRLE
 • bruke enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
4. trinn
Mat og helse
 • samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre
7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
Mat og helse
 • lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om og utforske korleis sosialt fellesskap og samhandling kan vere med på å styrkje god helse
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
Mat og helse
 • lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar
10. trinn
Mat og helse
 • vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar
VG3
Religion og etikk
 • presentere og sammenligne noen sentrale trekk ved østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner, inkludert kristendom og islam
VG3
Religion og etikk
 • gjøre rede for og drøfte sentrale fagbegreper knyttet til religioner, filosofi, livssyn og etikk

Matens plass i religionene

Mat er viktig i alle de fem verdensreligionene. Hver av religionene har sine tradisjoner, og det følger strenge regler med om hva som er lov og ikke lov. For mange familier er det viktig å videreføre disse tradisjonene og reglene til sine barn. Maten spiller en viktig rolle både til hverdag og fest, men aller mest under høytider. Hvilke mattradisjoner har den religionen du tilhører?

Accessibility icon Matens plass i religionene

Religion og mat

Hva vi spiser varierer fra land til land og fra landsdel til landsdel. De ulike religionene har også regler og tradisjoner når det gjelder mat.

Skal du lage mat til mennesker fra ulike kulturer, er det viktig å ha god kunnskap. Man bør ha respekt for folks matkultur.

Tradisjonsmat

Hinduistiske mattradisjoner

Mange hinduer er vegetarianere, men mange spiser også kjøtt. De foretrekker at dyrene slaktes raskt (jhatka), slik at de lider minst mulig.

I hinduismen er måltidene viktige for å samle familien.

Noen hinduer faster, som betyr å ikke spise mat over en lengre tid. Men alt i alt er mat viktig for de fleste hinduer.

I India er nærmere 80 prosent av befolkningen hinduer, så det indiske kjøkken er en viktig tradisjonsbærer.

Indisk måltid

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!