Mellomkrigstiden

Tiden mellom 1. og 2. verdenskrig kalles mellomkrigstiden. Perioden var fra 1918 til 1939. Mange var arbeidsledige og hadde dårlig råd.

I Russland kjempet arbeiderne for rettferdighet og bedre arbeidsforhold. Vi kaller denne kampen for en revolusjon. Folket ønsket en rask endring av samfunnet, og mange ble drept. Mange vestlige land ble redde for at de russiske ideene skulle spre seg. I Tyskland og Italia førte det til fascisme og nazisme.

I mellomkrigstiden ble flere imperier oppløst. Storbritannia var et imperium som hadde tatt kontrollen over mange andre land i verden. Flere av disse ble nå selvstendige land, men ikke alle.

I USA ble det en stor krise på børsen. Her kjøpte og solgte folk aksjer. Med aksjer kunne man eie en del av et firma, og tjene penger på det. Men i 1929 tapte mange pengene sine på dette. Det ble kalt børskrakket på Wall Street, som er navnet på en gate i New York der børsen ligger.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Kart over Europa i papir stil
Kart over Europa i papir stil

Russland

Første verdenskrig førte til store tap for Russland. Mange russere ble drept. Hæren hadde også problemer. Soldater hørte ikke på ledelsens ordre, men dro hjem. Mange sultet og frøs i hjel da det ble sultkatastrofe og veldig kaldt. Folk i byene krevde å få et bedre liv.

Mange russiske arbeidere streiket. De samlet seg i grupper som ble kalt sovjeter. De var misfornøyde med tsaren, som var øverste hersker, og med den russiske nasjonalforsamlingen – dumaen. I Norge heter nasjonalforsamlingen Stortinget. I mars 1917 ble det revolusjon, og mange ble drept. Til og med tsaren og hele hans familie ble drept av sinte russere.

En mann som het Vladimir Lenin bodde mange år i utlandet. I 1917 kom han tilbake til Russland. Hans mål var å skape et rettferdig samfunn der alle skulle være med å bestemme. De som hjalp ham, ble kalt bolsjevikere. Senere fikk de navnet kommunister. Bolsjevikene laget en hær og arresterte hele regjeringen.

Da den gamle regjeringen ble arrestert, satte Lenin sammen en ny regjering. De tok kontroll over industri og handel. Josef Stalin overtok makten da Lenin døde. Stalin betyr stålmannen.

Stalin var redd for å miste makten, og derfor tok han livet av mange motstandere. Han mente Lenin hadde gitt arbeiderne altfor mye makt. Stalin ville selv bestemme hva som skulle produseres og dyrkes. For å tvinge befolkningen til å støtte ham, drev han med terror.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Februarrevolusjonen 1917 i Russland
Februarrevolusjonen 1917 i Russland

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!