Mellomkrigstiden

Tiden mellom 1. og 2. verdenskrig kalles mellomkrigstiden. Perioden var preget av dårlig økonomi og høy arbeidsledighet over hele verden.. Mellomkrigstiden varte fra 1918 til 1939. Årene bar preg av at fredssamtalene etter første verdenskrig ikke gav stabil fred i Europa.

Mange vestlige land var redde for hvordan kommunismen kunne spre seg. Dette som følge av den russiske revolusjon og en voksende arbeiderbevegelse. I land som Tyskland og Italia ga denne frykten grobunn for fascisme og nazisme.

I mellomkrigstiden ble flere imperier oppløst. Disse ble erstattet av nye nasjonalstater. Både Storbritannia og Frankrike beholdt sine kolonier. I Nord-Amerika kom et børskrakk i 1929. Det gjorde det vanskelig å bygge opp landet etter 1. verdenskrig.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kart over Europa i papir stil
Kart over Europa i papir stil

Russland

Mange fra Russland ble drept under 1. verdenskrig. Den russiske hæren manglet god ledelse. Til slutt sluttet mange soldater å lystre ordre. I stedet for å gjøre det de fikk beskjed om, reiste de hjem. Landet var preget av hungersnød, og mange sultet og frøs i hjel. I byene streiket og demonstrerte folk for et bedre liv.

I russiske byer samlet streikende arbeidere seg i grupper. De ble kalt sovjeter. Her ble det diskutert hva man ønsket for fremtiden. Mange var misfornøyde med tsaren og den russiske nasjonalforsamlingen, dumaen.

Arbeiderne gjorde opprør. Tsaren måtte gå av i mars 1917. Den kalles «februarrevolusjonen» selv om det var i mars. Sovjetunionen brukte den julianske kalenderen som fortsatt var februar. Tsaren og familien hans ble henrettet ett år senere.

I 1917 kom Vladimir Lenin tilbake til Russland. Han hadde vært i utlandet i mange år. Han ledet en gruppe som kalte seg bolsjevikene. De kalte seg senere kommunister.

Bolsjevikene ønsket et mer rettferdig samfunn. De mente at arbeiderne skulle ha makten og rett til å bestemme over seg selv. Jorda skulle eies av alle. Alle skulle få brød. Bolsjevikene dannet en hær, og en natt arresterte de hele regjeringen.

Lenin dannet ny regjering. De bestemte at de skulle ha kontroll over industri og handel. Da Lenin døde, overtok Josef Stalin makten. Stalin betyr stålmannen.

Lenin hadde arbeidet for at alle skulle eie jorda sammen og bestemme over eget liv. Stalin bestemte hva som skulle dyrkes på jordene. Han bygde mange nye fabrikker. Stalin var redd for opprør og for å miste makten. Han begynte da å henrette alle som var imot ham! Det kalles et terrorregime.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Februarrevolusjonen 1917 i Russland
Februarrevolusjonen 1917 i Russland

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!