Mellomkrigstiden

Tiden mellom første og andre verdenskrig kalles for mellomkrigstiden. Perioden var preget av dårlig økonomi og høy arbeidsledighet. Den varte fra 1918 til 1939 og var preget av at fredssamtalene man hadde etter første verdenskrig, ikke hadde ført til at man fikk en stabil fred i Europa.

Mange vestlige land var redde for hvordan kommunismen kunne spre seg, som følge av den russiske revolusjon og en voksende arbeiderbevegelse. I land som Tyskland og Italia ga denne frykten grobunn for fascisme og nazisme.

I mellomkrigstiden ble en rekke imperier oppløst og erstattet av flere nye nasjonalstater, men både Storbritannia og Frankrike beholdt sine kolonier. I Nord-Amerika fikk man børskrakket i 1929, som gjorde det vanskelig å bygge opp landet etter første verdenskrig.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kart over Europa i papir stil
Kart over Europa i papir stil

Russland

I Russland hadde veldig mange blitt drept under første verdenskrig. Den russiske hæren hadde manglet god ledelse, og til slutt var det mange soldater som ikke lystret ordre. I stedet for å gjøre det de fikk beskjed om, reiste de hjem.

Landet var preget av hungersnød, og i byene streiket og demonstrerte folk for å få et bedre liv. Vinteren ble veldig kald, og mange mennesker sultet og frøs i hjel.

Streikende arbeidere i russiske byer samlet seg i grupper som ble kalt sovjeter. Her diskuterte man hvordan man ønsket at fremtiden skulle være. De var misfornøyde med tsaren og den russiske nasjonalforsamlingen, dumaen.

Arbeiderne gjorde opprør, og tsaren måtte gå av. Dette skjedde i mars 1917, men kalles februarrevolusjonen” fordi det ifølge den julianske kalenderen, som ble brukt i Sovjetunionen, fortsatt var februar måned. Tsaren og hele hans familie ble henrettet ett år senere.

I 1917 kom også Vladimir Lenin tilbake til Russland etter å ha vært i utlandet i mange år. Han ledet en gruppe som kalte seg bolsjeviker. Bolsjevikene kalte seg senere kommunister. De ønsket et mer rettferdig samfunn.

Bolsjevikene mente at arbeiderne skulle ha makten, at jorda skulle eies av alle, at alle skulle få brød, og at alle skulle ha rett til å bestemme over seg selv.

Bolsjevikene dannet en hær, og en natt arresterte de alle medlemmene av regjeringen.

Lenin dannet ny regjering, og regjeringen bestemte at de skulle ha kontroll over industri og handel.

Da Lenin døde, ble Josef Stalin den som tok over makten. Stalin, som betyr stålmannen, innførte et terrorregime, og mange mennesker ble drept.

Lenin hadde arbeidet for at alle skulle kunne eie jorda sammen og kunne bestemme over eget liv. Stalin bestemte hva som skulle dyrkes på jordene, og han bygde mange nye fabrikker. Stalin var redd for at folk skulle gjøre opprør slik at han mistet makten, derfor begynte han å henrette alle som var imot ham!

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Februarrevolusjonen 1917 i Russland
Februarrevolusjonen 1917 i Russland

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!