Trollmannen Tesla

Nikola Tesla var en dyktig oppfinner, som er blitt kalt «Vestens trollmann». Han viste oss hvilke muligheter strøm gir oss i hverdagen. Han er aller mest kjent for å finne opp vekselstrøm. Det er den strømmen som kommer ut av stikkontaktene hjemme hos deg og sørger for at det er lys i huset. Når du kobler strøm til datamaskinen din eller fjernsynet ditt, så send en takk til Tesla! 

Portrett av Nikola Tesla

Født i Kroatia

Tesla ble født i 1856 i den lille landsbyen Smiljan i det nåværende Kroatia (den gang det østerrikske keiserriket). I 1875 begynte han å lese til ingeniør, og han valgte å studere mulighetene for vekselstrøm. 

Da Tesla i 1881 var ferdig med studiene, ble han sjefingeniør i Ungarns nasjonale telefonselskap. Senere begynte han å jobbe for Thomas Edisonsom utviklet glødepæren – først i Paris, og senere i USA.  

Nikola Tesla med utstyret hans

Vekselstrøm og likestrøm

Det finnes to typer strøm: likestrøm og vekselstrøm. Ved likestrøm beveger strømmen seg den samme retningen hele tiden, da elektronene vandrer fra minus til pluss. Ved vekselstrøm skifter strømmen retning hele tiden. Vekselstrøm finnes i stikkontakten, mens likestrøm finnes i batterier. 

Strømkrigen

Thomas Edison var tilhenger av likestrømmen, mens Tesla foretrakk vekselstrøm. Tesla forlot etter hvert Edison, og det ble starten på en bitter kamp mellom de to.  

I årevis hadde Edison utviklet produkter basert på likestrøm. Edisons systemer besto av et kraftverk som forsynte tunge fordelere med strøm, som deretter gikk videre til kunden. Kraft­verkets generatorer (som omsetter maskin­kraft til elektrisk spenning) måtte plasseres innenfor en radius på 1,6 kilo­meter fra selve kraftverket. Og det var en stor ulempe.  

Tesla utviklet et system som skulle fordele strømmen over større avstander enn Edisons systemer kunne. Han bygget et vekselstrømssystem der en omformer ble plassert mellom generatoren og kunden. På den måten kunne strømmen omdannes til svært høye spenninger og fordeles over mye større avstander.  

Tesla vant således «strømkrigen», og Edisons likestrøm forsvant i løpet av de neste 100 årene. I dag er det ingen i tvil om at vekselstrømmen er blant de viktigste oppfinnelsene i menneskets historie. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

Måleenheten tesla

Senere i livet eksperimenterte Tesla med trådløs telegrafi, og han utviklet kunstig lys. Det var også han som oppdaget at jorda er magnetisk. Måleenheten for styrken på et magnetfelt kalles derfor tesla. 

Kloden med Magnetiske felt

Kilder:

 • Ny vitenskap: Historie Junior, (2016)
  Orage Forlag AS

Bilder- og videorettigheter:

  1. Ukjent
  2. Wellcome Library, London. Wellcome Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images