Hva er syrer og baser?  

Du vet kanskje at sitron smaker surt fordi det inneholder syre. Kanskje har du også hørt om pH, skalaen vi bruker for å si hvor surt eller basisk et stoff er.

Sterke syrer kan etse ting i stykker, men hvordan fungerer egentlig det? Og hva vil det si at baser er det motsatte av syrer?

Hydrogen

For å forstå syrer og baser, må vi vite litt om hydrogen. Hydrogen er et viktig atom i naturen. Det består vanligvis av to partikler – et stort proton i midten og et lite elektron som svirrer rundt. Protonet er markert med et pluss, fordi det er positivt. Elektronet er negativt, og markeres med minustegn. Vi sier at disse partiklene har elektrisk ladning. Atomet vil helst ha like mye pluss og minus.

Hvis hydrogenatomet mister elektronet sitt, er det bare et proton igjen. Da er det ikke lenger balanse, og atomet blir bare pluss. Da blir det et ion som kalles H+. Et slikt ion prøver hardt å henge seg fast i elektronene til andre atomer, for å få bedre balanse mellom pluss og minus.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Syre

En syre er et stoff der mange hydrogenatomer mangler egne elektroner. Der er det mange H+ som prøver å henge seg fast i andre atomer.

Base

En base er et stoff der det er for få H+. De prøver å få tak i protoner. Hvis man blander en syre med en base, vil de nøytralisere hverandre.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Reagerer med huden 

Hvis man får en sterk syre eller base på huden vil man få kjemiske brannsår. Dette er fordi de reagerer med stoffer i huden. Disse reaksjonene er litt forskjellige, derfor sier vi at syrer er etsende, mens baser er kaustiske.

Hva er pH?  

pH er en målestokk for hvor mye H+ det er i en løsning. Skalaen går fra 0 til 14, der 0 er det sureste. Hvis noe har pH 7, er det nøytralt (hverken surt eller basisk).

Her er pH-verdien til noen stoffer du kanskje har hørt om:

0          Batterisyre

3          Brus

7          Rent vann

9          Såpe

14        Avløpsrens

pH-verdien til ulike stoffer

Nøytralisering  

Når vi blander en syre med en base, vil de balansere hverandre ut. Da sier vi at løsningene blir nøytralisert. Stort sett sitter vi da igjen med vanlig vann og et slags salt – ikke lenger noen farlig syre eller base!

Kalke jorden  

Man kan bruke nøytralisering til noe nyttig. De fleste planter vokser best i nøytral jord, men av og til kan jorda bli for sur. Da kan man tilsette et basisk stoff som kritt eller kalk, for at jorda skal bli bedre for plantene.

Magesyre

I magen din har du også syre som hjelper deg med å fordøye, men også her kan det bli for mye surhet. Heldigvis finnes det basiske tabletter som får pH-verdien i magesyra tilbake dit den skal være.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Lakmustesten  

Vi kan teste om et stoff er surt eller basisk med et lakmuspapir. Dette er et spesielt papir som er tilsatt noen helt spesielle fargestoffer. Hvis man dypper dette papiret i en sur løsning, blir det rødt, mens i en basisk løsning blir det blått. Lakmus-stoffet kalles derfor en indikator.

Saft fra rødkål

I vanlig rødkål finnes det også en indikator som kalles flavin. Hvis man koker rødkål kan man bruke vannet til å finne ut om noe er surt eller basisk. Hva tror du skjer hvis du heller litt i et glass med sitronsaft? Hva med på et såpestykke?

Kilder:

 • Fantastisk vitenskap 2018
  ORAGE FORLAG AS 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. iStock
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images