Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Tekst i kontekst
 • Undring og utforsking
 • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan
2. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
4. trinn
Norsk
 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
4. trinn
Samfunnsfag
 • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
7. trinn
Norsk
 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Vår vakre verden – Oseania

Vår verden består av utallige unike, mystiske og vakre steder. Naturen har gjennom millioner av år formet landskapet rundt oss. Vi mennesker har bosatt oss og krydret landskapet med arkitektur og vakker kunst. I denne artikkelen ser vi på noen eksempler fra Oseania. Dette er ni av de mest spesielle stedene i Australia og på New Zealand.

Bora Bora med palmetrær, blå himmel og blått hav.

1. Great Barrier Reef | Australia

Great Barrier Reef er verdens største korallrev. En korall er et bitte lite dyr som lever i havet. Der disse dyrene samler seg i store flokker, dannes et korallrev. Great Barrier Reef består av 3000 slike korallrev. Det er en fantastisk opplevelse å se korallrevene fra en båt med glassbunn, eller med dykkerdrakt og snorkel.

Great Barrier Reef er som et enormt akvarium. Her er det over 2000 fiskearter som gjemmer seg i de fargerike korallene. Er du heldig, kan du oppleve hoppende delfiner eller en hval mellom bølgene.

Det beste er å se korallrevet fra luften. Gjerne med helikopter eller småfly. Men Great Barrier Reef består også av hundrevis av øyer som du kan besøke ved hjelp av båt.

Dykking og snorkling i vannet rundt Great Barrier Reef er en fantastisk opplevelse. Revet er enormt, og vannet holder en behagelig temperatur hele året. Er du ekstra eventyrlysten, kan du utforske SS Yongala, et passasjerskip som sank i 1911. Dette regnes som et av verdens beste vrak å dykke i.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Mann dykker i korallrev med røde fisker rundt seg.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!