Hva er FN?

24. oktober hvert år markeres FN-dagen over hele verden. Men hva er FN, og hvilke oppgaver har egentlig FN?

Accessibility icon Hva er FN?

Målet var å sikre evig fred

Forente Nasjoner (FN) ble opprettet i 1945. Målet var å unngå krig i fremtiden. 51 land bestemte seg for å skrive under FN-pakten. Den pakten forpliktet alle landene til å samarbeide om fred og menneskerettigheter.

📷  Wilhelm Munthe Morgenstierne, ambassadør og norsk delegat, signerer FN-pakten ved en seremoni i San Francisco 2. juni 1945.

En for alle – alle for en

I 2022 har FN 193 medlemsland over hele verden. FN har hovedkontor i New York i USA. Der møtes alle medlemslandene hvert år for å diskutere internasjonal politikk. For at FN skal kunne gjøre en forskjell i verden, må medlemslandene stå samlet.

Samarbeid for en tryggere verden

For mange er verden et farlig sted, men mange jobber for å gjøre den tryggere. Det gjøres utrolig mye for å sikre fred og hjelpe mennesker i nød.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Wilhelm Munthe Morgenstierne, ambassadør og norsk delegat, signerer FN-pakten ved en seremoni i San Francisco 2. juni 1945.
Wilhelm Munthe Morgenstierne, ambassadør og norsk delegat, signerer FN-pakten ved en seremoni i San Francisco 2. juni 1945.

Hva er egentlig FNs jobb?

FNs viktigste jobb er å bevare internasjonal fred og sikkerhet. FN har plikt til å bruke fredelige metoder. Likevel kan de samarbeide med NATO for å sikre fred. Det skjedde i 2011 da FN godkjente bombing av Libya. Der var befolkningen undertrykt av landets leder, Muammar al-Gaddafi.

FN har ikke egen hær

FN har ikke egne militære styrker. FNs oppgave er nemlig å unngå bruk av våpen i størst mulig grad. Likevel kan soldater fra medlemslandene stille opp for å sikre fred i ulike land.

Ikke bare krig og fred

FN jobber ikke kun med å sikre fred i verden. FN har også som mål å utrydde fattigdom og stanse farlige sykdommer. De passer også på at ingen bryter menneskerettighetene. For å nå disse målene må FN-landene jobbe sammen. Og jobben må gjøres hver eneste dag!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
FN soldat står på en høyde og speider utover med en kikkert.
FN soldat står på en høyde og speider utover med en kikkert.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!