Hva er FN?

24. oktober hvert år markeres FN-dagen over hele verden. Men hva er FN, og hvilke oppgaver har egentlig FN?

Accessibility icon Hva er FN?

Målet var å sikre evig fred

Forente Nasjoner (FN) ble opprettet like etter andre verdenskrig med hovedformål å unngå krig i fremtiden. Etter to verdenskriger på bare noen få tiår, bestemte 51 land seg for å skrive under FN-pakten. Den beskriver hvordan landene kan sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene.

📷  Wilhelm Munthe Morgenstierne, ambassadør og norsk delegat, signerer FN-pakten ved en seremoni i San Francisco 2. juni 1945.

En for alle – alle for en

FN er en global internasjonal organisasjon som ble etablert i 1945. Den har per 2022 193 medlemsland. Med noen få unntak, som Vatikanstaten i Roma, er alle suverene stater i verden medlem. FN har hovedkontor i New York i USA. Noe av det topplederne i medlemslandene gjør hvert år, er at de møtes i FN-bygningen for å diskutere, kritisere hverandre, eller forsøke å bli enige om hvilke regler som skal gjelde i internasjonal politikk. For å utrette noe må medlemslandene stå samlet. Og med så mange ulike land er det ikke alltid så enkelt.

Samarbeid for en tryggere verden

Verden kan se dyster ut i våre dager, men det finnes håp i alt det humanitære og fredsbevarende arbeidet som gjøres over hele verden.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Wilhelm Munthe Morgenstierne, ambassadør og norsk delegat, signerer FN-pakten ved en seremoni i San Francisco 2. juni 1945.
Wilhelm Munthe Morgenstierne, ambassadør og norsk delegat, signerer FN-pakten ved en seremoni i San Francisco 2. juni 1945.

Hva er egentlig FNs jobb?

FNs viktigste mål er å bevare internasjonal fred og sikkerhet. For å oppnå det har FN plikt til å bruke fredelige midler, men i noen tilfeller har de åpnet for bruk av våpenmakt. Et eksempel er da FN godkjente bombing av Libya i 2011 for å frigjøre befolkningen fra et diktatorisk styre under Muammar al-Gaddafi. Det var NATO som tok oppdraget med angrepet, og Norge var ett av 15 land som deltok med bombefly.

FN har ikke egen hær

FN har ikke egne militære styrker og er avhengig av at medlemslandene stiller med våpen og personell når det kreves. FN er en fredsbevarende organisasjon, og soldater under FN-flagg kan bruke våpen for å sikre fred. FN jobber for fredelige løsninger i samarbeid med medlemslandene. Til forskjell fra NATO som er en militærallianse. NATO skal beskytte medlemslandene sine mot angrep utenfra og har soldater og våpen til rådighet. FN og NATO kan samarbeide hvis situasjonen krever en militær aksjon.

Ikke bare krig og fred

FN skal skape samarbeid for å løse de økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemene i verden. Det betyr å utrydde fattigdom, stanse farlige sykdommer, forhindre analfabetisme, stoppe miljøødeleggelser og jobbe for likestilling. FN skal fremme menneskerettigheter og grunnleggende frihet for alle mennesker uten hensyn til rase, kjønn, språk eller religion. For å nå disse målene må FN stå sammen. Og denne jobben gjøres hver eneste dag!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
FN soldat står på en høyde og speider utover med en kikkert.
FN soldat står på en høyde og speider utover med en kikkert.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!