Hei, og velkommen!

Hverdagsglede skole handler om ulike måter å få det bra i hverdagen. I dette undervisnings-opplegget skal elevene utforske spennende aktiviteter, lære nye ting, oppdage verdien av å være oppmerksom og bygge gode relasjoner. Og mye mer. Det fins 5 gode vaner som kan hjelpe til å få en bedre hverdag, og det er dette Hverdagsglede skole handler om.


Film om hverdagsglede her

Hva innholder
Hverdagsglede Skole?

Hverdagsglede Skole består av fem deler. Hver del handler om en vane som kan bidra til et bedre liv i hverdagen. Til hver vane hører det til en lærerartikkel, en elevartikkel og en læringssti. Til læringsstiene følger det med en grundig lærerveiledning med tydelige instruksjoner til hvordan Hverdagsglede skole skal gjennomføres.

Og lurer du på noe underveis, ta gjerne kontakt med oss!

Materiell til å skrive ut

Til de ulike vanene fins det undervisningsmateriell dere kan skrive ut. De finner du samlet her:

Del 1: Vær oppmerksom

Lærerartikkel

Elevartikkel

En gutt som står å spiller gitar og en jente som sitter å spiller piano

Læringssti

Del 2: Vær aktiv

Lærerartikkel

Elevartikkel

Læringssti

Del 3: Fortsett å lære

Lærerartikkel

Elevartikkel

Læringssti

Del 4: Knytt bånd

Lærerartikkel

Elevartikkel

Læringssti

Del 5: Gi

Gi

Lærerartikkel

Elevartikkel

Læringssti