Hei, og velkommen!

Hverdagsglede skole handler om ulike måter å få det bra i hverdagen. I dette undervisnings-opplegget skal elevene utforske spennende aktiviteter, lære nye ting, oppdage verdien av å være oppmerksom og bygge gode relasjoner. Og mye mer. Hverdagsglede skole har 5 gode vaner som kan hjelpe til å få en bedre hverdag.

Hva innholder
Hverdagsglede skole?

Hverdagsglede skole består av fem deler. Hver del handler om en vane som kan bidra til et bedre liv i hverdagen. Til hver vane hører det til en læringssti som er undervisningsopplegget. Det er også laget en lærerartikkel til deg, der kan du forberede deg til undervisningen. Til læringsstiene følger det med en grundig lærerveiledning med tydelige instruksjoner til hvordan Hverdagsglede skole skal gjennomføres.

Undervisningsopplegg:

Undervisningsopplegget er en læringssti. I læringsstien ligger det en artikkel om vanen, oppgaver som elevene skal løse og en film. Trenger du ekstra veiledning, klikk her.

Vane 1:
Vær oppmerksom

Vane 2:
Vær aktiv

Vane 3:
Fortsett å lære

Vane 4:
Knytt bånd

Vane 5:
Gi

Dag 6

Denne siste økta er viktig å sette av tid til. Målet med denne økta er å repetere det elevene har lært om de fem vanene, og samtidig fremme bevissthet og samarbeid blant elevene for å forbedre klassemiljøet sitt. Elevene oppfordres til å identifisere problemer og diskutere løsninger ved å bruke vanene som retningslinjer.

Artikkel til lærer:

I Hverdagsglede skole har vi laget en lærerartikkel for hver vane dere skal igjennom. Denne kan dere lese for å forberede dere til undervisningen av hver vane. I artiklene får dere informasjon om vanen samt tips og triks som dere kan ta med dere i klasserommet.

Vane 1:
Vær oppmerksom

Vane 2:
Vær aktiv

Vane 3:
Fortsett å lære

Vane 4:
Knytt bånd

Vane 5:
Gi

Materiell til å skrive ut

Min aktivitetsplan

En aktivitetsplan som brukes på vane 2

Drømmenettverket

Et sosiogram som brukes på vane 4

Kalender vane 1-5

Alle kalenderne til hver vane

Tenkeboksen

Utvalgte kort fra tenkeboksen

Samlet lærerveiledning

Samlet lærerveiledning til alle læringstiene

Brosjyre

Kort oversikt over Hverdagsglede skole

Trenger du hjelp?

Vi ønsker å lage Skolerom best mulig for deg. Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med oss! Her er en opplæring i Skolerom: