Hjernelæring på SKOLEROM

 

Godt klassemiljø = bedre læringsmiljø!

Nå finner du Hjernelæring på Skolerom! Innholdspakken – med 40 ulike temaer i alderstilpassede lesespor og oppgaver – bidrar til å bygge et trygt klassemiljø slik at elevene får beste mulige forutsetninger for læring. Artiklene dekker både overordnede deler av læreplanen samt kompetansemål innen KRLE, naturfag, norsk og kunst og håndverk.

Slik gjør du det!

1. Ett tema tar en skoletime å gjennomføre.
2. Alderstilpassede oppgaver, leker og lesespor, samt ferdige læringsstier.
3. Bruk dem etter fastsatt kalender, eller etter behov og tilgjengelig tid.
4. Repeter temaene årlig, slik at barna får større forståelse og kan se sin egen utvikling.

Få oversikt over vårt undervisningsopplegg her:

Se mer (logg på med Feide)

Hvorfor er det viktig?

Kunnskap om hjernen setter det vi opplever i perspektiv, og vi vet stadig mer om hvordan vi kan påvirke koblingen mellom følelser, tanker og handlinger. Hjernelæring tilbyr verktøy du som voksen kan bruke sammen med barna –  enten i klasserommet eller én-til-én – og bidra til god psykisk helse hos barn, hver dag.

Les mer om Hjernelæring her

Trygge barn som våger

Innholdet fra Hjernelæring gir barna størst mulig sjanse til å våge å være den de er, å kunne stå stødig i livets opp- og nedturer. Å jobbe over tid med sentrale elementer i psykisk helse gir lærer og elever et felles språk for å utvikle forståelse, empati, gode relasjoner og hjelper barna å bli stadig mer robuste. Trygghet i klasserommet gir bedre miljø og mer læring.

Rekk opp hånda!

Hvis du som lærer, skoleleder eller forelder ønsker Hjernelæring til din kommune så kan du rekke opp hånda.

Du rekker opp hånda ved å fylle ut skjemaet under. Jo fler som rekker opp hånda og sier de vil jobbe systematisk med klassemiljøet, jo enklere er det for kommunen å si ja!