Retorikk og muntlighet

Å uttrykke egne meninger, og vurdere andres, er helt avgjørende for aktiv deltakelse i arbeidslivet og samfunnslivet. Elevene trenger å trene på å lytte, respondere, og kritisk vurdere egen og andres kommunikasjon. Her har norskfaget en sentral rolle. Læren om retorikk gir elevene et metaspråk og gode verktøy i møte med egen og andres ytringer. Gode retoriske evner gjør det lettere å aktivt delta i samfunnet og påvirke det.

Aktuelle artikler

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Manusutdrag: Appell

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
En person bruker en ekstra stor megafon for å snakke med en annen person.

Hva betyr det å argumentere?

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Hva er retorikk?