Klassetrinn: VG3 SF

Vi kan endre DNA, men bør vi?

Den teknologiske utviklingen er kommet langt. I dag kan vi endre genene, altså arvestoffene og egenskapene i planter, dyr og mennesker. Er dette bare positivt, eller kan det dukke opp noen etiske problemer?