Å skrive

Å skrive er en forutsetning for læring og for å kunne delta i samfunnslivet. Når elevene skriver utvikler de egne tanker. Å skrive innebærer å planlegge, utforme og bearbeide tekster og tilpasse innhold til mottaker og formål. I norskfaget trener eleven på dette ved å sette ord på egne faglige tanker. De drøfter, analyserer, reflekterer, vurderer, sammenligner og argumenterer gjennom skrivingen sin. På denne måten utvikler de skriveferdigheter de er helt avhengige av, når de en dag skal delta som aktive samfunnsborgere. 

Aktuelle artikler

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
Ung gutt jobber på pc og ser tankefull ut

Hjelp, jeg skal skrive essay!?

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
Kvinnelig tekniker i hvit labfrakk som jobber med en harddisk og noterer på et ark

Yrkesrettet skriving i norskfaget

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
Ung gutt sitter på en stabel med bøker og tegner på en vegg samtidig som han ser på sin laptop.

Skrive med egne ord

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
Mann tenker over hva som egentlig var oppgavens ordlyd

Handlingsverb

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
Fargerike tegninger kommer ut av en oppslått bok.

Språklige virkemidler

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Hjelp, jeg skal skrive – hvor begynner jeg?